100 000 лева

Златната топка

Лото печалба

Име:
С. Сали
Професия:
собствен бизнес
Дата:
03 Юни 2017

Какво Ви кара да участвате в лотарията?

Възможността да спечеля.

Имахте ли някаква интересна случка преди да спечелите?

Имах предчувствие, а вечерта преди да спечеля, видях падаща звезда и си намислих желание.

За какво ще използвате парите, които спечелихте?

Ще ги вложа в нова къща и ще помогна на човек, който има нужда.