5 000 лева

Лото Спорт

Лото печалба

Име:
Р. Христев
Професия:
безработен
Дата:
24 Декември 2016

Какво Ви кара да участвате в лотарията?

Участвам в игрите заради печалбите.

Често ли участвате в игрите на Национална лотария?

Всеки ден играя.

Какво ще пожелаете на всички, които искат да са на Ваше място?

Желая им да играят и да спечелят.