5 000 лева

Лото 6 от 47

Лото печалба

Име:
М. Тодорова
Професия:
има собствен бизнес
Дата:
06 Юли 2019

Как се почувствахте, когато видяхте, че сте спечелили?

В началото не можах да повярвам.

Коя Ви е любимата игра на Национална лотария?

Пробвам си късмета с различни игри.

За какво ще използвате печалбата?

Печалбата ще използвам за екскурзия.