Отвори лото пункт!
От нас получаваш всичко необходимо, с което да започнеш да печелиш от игрите на Националната лотария.

Отворете вашия лото пункт

Ако желаете да станете партньор на Национална лотария,
моля попълнете контактната форма и наш представител ще се свърже с Вас.

Информация за търговския обект

Име на фирма

Област

Населено място

Адрес

Вид търговски обект

Вашият търговски обект еРаботно време
От
Понеделник

До
Петък

Час
От
08:00
До
20:00
Час
От
08:00
До
20:00
Час
От
08:00
До
20:00


Клиентопоток

Площ на търговския обектСнимка на търговския обект (отвън)

Снимка на търговския обект (отвътре)

Снимка на търговския обект (касова зона)


Лице за контакт

Национална лотария АД(администратор) обработва и/или съхраняват следните Ваши лични данни, както следва:

1. Собствено и фамилно име и заемана длъжност. Същите се обработват съгласно договорно основание на администратора с цел увеличаване на мрежата от търговски обекти и поддържане на търговски контакти и кореспонденция във връзка с преговори и осъществяването на дейност като лотопункт от страна на предприятието, което сте посочили във формата отстрани. Тези данни се унищожават в тридневен срок след приключване на обработката им. Основание за приключване на обработката им са приключване на преговорите и несключването на договор между администратора и предприятието за осъществяването на дейност като лотопункт. В случай на сключване на договор, тези данни се съхраняват в срок до 10 години от прекратяване на договора, с оглед изискванията на закона за нуждите на данъчно-осигурителния контрол и спазване на мерките против изпиране на пари.

2. Телефон и email. Същите се обработват съгласно договорно основание на администратора с цел увеличаване на мрежата от търговски обекти и поддържане на търговски контакти и кореспонденция във връзка с преговори и осъществяването на дейност като лотопункт от страна на предприятието, което сте посочили във формата отстрани. Тези данни се унищожават в тридневен срок след приключване на обработката им. Основание за приключване на обработката им са приключване на преговорите и несключването на договор между администратора и предприятието за осъществяването на дейност като лотопункт. В случай на сключване на договор, тези данни се съхраняват в срок до 10 години от прекратяване на договора, с оглед изискванията на закона за нуждите на данъчно-осигурителния контрол и спазване на мерките против изпиране на пари. В случай, че посочените Телефон и email са на предприятието, и същите не са лични на субекта на данните, тези данни се обработват независимо дали субектът на данните е приключил съответното трудово или друг вид длъжностно или гражданско правоотношение, което е имал с предприятието. В случай, че посочените Телефон и email са лични на субекта на данните и същият е прекратил правоотношението си с предприятието, то същият трябва да уведоми Администратора за прекратяване на обработката.

Име и Фамилия

Заемана длъжност

Телефон

Email

Въведете число:

На колко е равен сборът от цифрите на картинката?
Нагоре