Отвори лото пункт!
От нас получаваш всичко необходимо, с което да започнеш да печелиш от игрите на Националната лотария.

Отворете вашия лото пункт

Ако желаете да станете партньор на Национална лотария,
моля попълнете контактната форма и наш представител ще се свърже с Вас.

Информация за търговския обект

Име на фирма

ЕИК

Област

Населено място

Адрес

Вид търговски обект

Вашият търговски обект еРаботно време
От
Понеделник

До
Петък

Час
От
08:00
До
20:00
Час
От
08:00
До
20:00
Час
От
08:00
До
20:00


Клиентопоток

Площ на търговския обект

Има ли седящи места във Вашия търговски обект ?

В близост до 150 м. от Вашия търговски обект има ли букмейкърски пунк или тото пункт?

Какъв е средният размер на покупките, които прави клиент във Вашия търговски обект?

Търговският Ви обект е публична държавна или публична общинска собственост?

Търговският Ви обект е сграда и/или прилежаща площ към обект на Министерство на отбраната, МВР, учебно или здравно заведение?

Извършва ли се друга хазартна дейност във Вашия търговския обект?

Защо искате да предлагате лотарийните билети и лото игрите на Национална лотария във Вашия търговски обект?Снимка на търговския обект (отвън)

Снимка на търговския обект (отвътре)

Снимка на търговския обект (касова зона)


Лице за контакт

Национална лотария АД(администратор) обработва и/или съхраняват следните Ваши лични данни, както следва:

1. Собствено и фамилно име и заемана длъжност. Същите се обработват съгласно договорно основание на администратора с цел увеличаване на мрежата от търговски обекти и поддържане на търговски контакти и кореспонденция във връзка с преговори и осъществяването на дейност като лотопункт от страна на предприятието, което сте посочили във формата отстрани. Тези данни се унищожават в тридневен срок след приключване на обработката им. Основание за приключване на обработката им са приключване на преговорите и несключването на договор между администратора и предприятието за осъществяването на дейност като лотопункт. В случай на сключване на договор, тези данни се съхраняват в срок до 10 години от прекратяване на договора, с оглед изискванията на закона за нуждите на данъчно-осигурителния контрол и спазване на мерките против изпиране на пари.

2. Телефон и email. Същите се обработват съгласно договорно основание на администратора с цел увеличаване на мрежата от търговски обекти и поддържане на търговски контакти и кореспонденция във връзка с преговори и осъществяването на дейност като лотопункт от страна на предприятието, което сте посочили във формата отстрани. Тези данни се унищожават в тридневен срок след приключване на обработката им. Основание за приключване на обработката им са приключване на преговорите и несключването на договор между администратора и предприятието за осъществяването на дейност като лотопункт. В случай на сключване на договор, тези данни се съхраняват в срок до 10 години от прекратяване на договора, с оглед изискванията на закона за нуждите на данъчно-осигурителния контрол и спазване на мерките против изпиране на пари. В случай, че посочените Телефон и email са на предприятието, и същите не са лични на субекта на данните, тези данни се обработват независимо дали субектът на данните е приключил съответното трудово или друг вид длъжностно или гражданско правоотношение, което е имал с предприятието. В случай, че посочените Телефон и email са лични на субекта на данните и същият е прекратил правоотношението си с предприятието, то същият трябва да уведоми Администратора за прекратяване на обработката.

Име и Фамилия

Заемана длъжност

Телефон

Email

Въведете число:

На колко е равен сборът от цифрите на картинката?
Нагоре