Основен спонсор на
националния отбор по волейбол

Виж всички
Затвори
Затвори
Аржентина
Аржентина
Бразилия
Бразилия
България
България
Италия
Италия
Куба
Куба
Русия
Русия
САЩ
САЩ
Франция
Франция
Австралия
Австралия
Белгия
Белгия
Доминикана
Доминикана
Египет
Египет
Иран
Иран
Камерун
Камерун
Канада
Канада
Китай
Китай
Полша
Полша
Пуерто Рико
Пуерто Рико
Словения
Словения
Сърбия
Сърбия
Тунис
Тунис
Финландия
Финландия
Холандия
Холандия
Япония
Япония
Виж всички

10 екскурзии за двама

до страна-участник на световното по волейбол

Жребий за 10 екскурзии за двама
до страна-участник на световното по волейбол
Виж повече
Виж жребия
Жребий за 10 екскурзии за двама
до страна-участник на световното по волейбол
Виж повече

10 X 500лева

Жребий за 10 x 500 лева
Виж повече
Виж жребия
Жребий за 10 x 500 лева
Виж повече
Част от приходите от кампанията ще отидат за детско-юношеските школи по волейбол в България

Правила

ЗА РАЗИГРАВАНЕ НА БОНУС ПЕЧАЛБИ ОТ ИГРАТА „Шампионски печалби“ (ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕЧАЛБИ)

в хазартните игри „Национална лотария“, „Национална лотария – моментни игри“, организирани от „Ню Геймс“ АД и „Новолото“, „Лотарио“ и online игрите в сайта www.7777.bg, организирани от „Национална лотария” АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящите правила уреждат условията за разиграване на бонус печалби от играта „Шампионски печалби“ (Играта), като допълнителни печалби от хазартните игри „Национална лотария“ и „Национална лотария – моментни игри“, организирани от „Ню Геймс“ АД, „Новолото“, „Лотарио“ и online игрите в сайта www.7777.bg, организирани от „Национална лотария” АД (Организаторите). Разиграването на допълнителните печалби се организира на основание чл.16 от Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Национална лотария“, организирана от „Ню Геймс“ АД, чл.16 от Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Национална лотария – моментни игри“, организирана от „Ню Геймс“ АД, чл. 16 от Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Новолото“, чл. 36 от Правила за организиране и провеждане на лото игра „Лотарио“, организирана от „Национална лотария“ АД, чл. 28 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на онлайн залагания за играта „Национална лотария – онлайн игри“, организирана от „Национална лотария“ АД, т.6.5. от Задължителни игрални условия и правила за организиране на онлайн хазартната игра със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, организирана от „Национална лотария“ АД, и т.10.3. от Игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания в игрално казино, организирани от „Национална лотария“ АД.

1.2. Бонус печалбите от играта „Шампионски печалби“ са допълнителни печалби по смисъла на чл.16 от Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Национална лотария“, организирана от „Ню Геймс“ АД, чл.16 от Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Национална лотария – моментни игри“, организирана от „Ню Геймс“ АД, чл. 16 от Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Новолото“, чл.36 от Правила за организиране и провеждане на лото игра „Лотарио“, организирана от „Национална лотария“ АД, , чл. 28 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на онлайн залагания за играта „Национална лотария – онлайн игри“, организирана от „Национална лотария“ АД, т.6.5. от Задължителни игрални условия и правила за организиране на онлайн хазартната игра със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, организирана от „Национална лотария“ АД, и т.10.3. от Игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания в игрално казино, организирани от „Национална лотария“ АД.

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

2. Играта за допълнителни печалби „Шампионски печалби“ стартира на 31.08.2018 г. от 18:00 часа и продължава до 01.10.2018 г. 13:00 часа.

УЧАСТИЕ

3.1.1. В играта за допълнителни печалби „Шампионски печалби“, участва всеки участник, който е закупил лотарийни билети от игрите „Национална лотария – моментни игри“, и/или „Национална лотария“, и/или „Новолото“, и/или е направил залог/залози в играта „Лотарио“ - на стойност 5 /пет/ лева, за което участникът може да получи опакован в непрозрачна опаковка магнит с изображение на една от 24-те държави участнички в „Световното първенство по волейбол за мъже 2018“ с включен промо код за участие в жребий за „10 екскурзии за двама до страна участник в Световното първенство по волейбол“. Промо кодът може да бъде регистриран на www.7777.bg през профила на участника.

3.1.2. Участие в кампанията може да вземе всеки участник, който направи депозит в игралната си сметка на www.7777.bg. Минималната сума на депозита е 10 /десет/ лева. При депозит от 10 /десет/ лева участникът получава два кода за участие в жребия за „10 екскурзии за двама до страна участник в Световното първенство по волейбол“. Участникът получава кодове за участие в жребия в зависимост от размера на депозираната сума. Колкото пъти една депозирана сума е кратна на 5 /пет/ лева, толкова кода за участие в жребия получава участникът. Например, ако участникът депозира 25,50 лв, той ще получи 5 кода за участие в жребия.

3.2. Максималният брой кодове, които може да регистрира един участник е 500 броя.

3.3. Участниците, които са регистрирали успешно в профила си на www.7777.bg промо кодове на всички 24 разновидности на магнитите, изобразяващи страните - участници в „Световното първенство по волейбол за мъже 2018“, участват в жребия за спечелването на 10 бонус печалби по 500 лева. Всяка една събрана колекция от 24 магнита дава правото на едно участие в жребия за 10 бонус печалби по 500 лева. Един промо код (към един магнит) може да участва в образуването на само една колекция. Максималният брой участия в жребия за 10 печалби по 500 лева е 20 участия.

3.4. Всеки регистриран промо код представлява едно участие в жребия.

3.5. Участниците могат да регистрират промо код за участие в жребия до края на периода на провеждане на кампанията по т.2.

3.6. В жребия за определяне на печалбите от вида „10 броя екскурзии за двама до страна участник в Световното първенство по волейбол 2018 г.“ на играта „Шампионски печалби“ може да се участва и чрез начина описан в Общите условия на кампания „ПОДКРЕПА“ на адрес https://7777.bg/podkrepi или https://7777.bg/podkrepa.

ПЕЧАЛБИ

4. Участващите в играта „Шампионски печалби“ имат шанс да спечелят някоя от следните бонус печалби:
- 10 броя екскурзии за двама до страна участник в Световното първенство по волейбол 2018 г.
- 10 броя печалби от по 500 лева.
- 1 008 000 магнити с изображение на държавите-участници на Световното първенство по волейбол за мъже 2018 г.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ

5. Спечелването и вида на спечелените бонус печалби по т.4. се определят при спазване на следните правила:

5.1. Участниците, които участват в играта по реда на точка 3.1.1 следва да регистрират промо кода, изобразен на талона към спечеления от тях магнит в игралния си профил в сайта 7777.bg.

5.2. Участниците, които участват в играта по реда на точка 3.1.2. получават промокода автоматично, като в профила му се визуализира помощна игра, при която участникът трябва да избере и „отвори“ една от 24-те възможности изобразени като глобуси. Всяко от изображенията на глобуси при „отварянето“ му показва наименованието на една от държавите, участващи в Световното първенство по волейбол за мъже 2018 г.

6. Бонус печалбите по т.4 ще бъдат изтеглени чрез жребий, който ще се проведе най-късно до 15.10.2018 г.

6.1. В жребия за печалбите от вида „екскурзия за двама до страна участник в Световното първенство по волейбол 2018 г.“ ще се теглят успешно регистрирани промо кодове. Всеки изтеглен промо код дава право на печалба, представляваща екскурзия:

1. която може да бъде до държавата изобразена на печалбата тип „магнит“, получена от участника по реда на точка 3.1.1 - за случаите по същата точка. Организаторите си запазват правото да определят и обявят друга държава – дестинация на екскурзията.
2. до държавата, определена по реда на точка 5.2. – в случаите по чл. 3.1.2.

6.2. В жребия за печалбите от вида „печалба – 500 лева“ ще бъдат изтеглени участници, които са регистрирали успешно промо кодове на всички 24 разновидности на магнитите, изобразяващи страните - участници в „Световното първенство по волейбол за мъже 2018“

6.3. Резултатите от жребия с печелившите участници/промо кодове ще бъдат публикувани на интернет адрес www.7777.bg/svetovno.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ

7. Всяка печалба се получава от участника след поискване в офиса на дружествата на адрес: гр. София, ул. „Фритьоф Нансен“ 37, като за целта последният трябва да се е обадил предварително на тел. 0700 42 100. При получаването участникът следва да се легитимира чрез предоставяне на документ за самоличност. Право да получи печалбата има лицето, което е притежател на потребителската сметка в която е въведен/генериран печелившия промо код за допълнителни печалби „Шампионски печалби“ независимо, кой е бил притежател/приносител на талона, съдържащ същия промо код.

8. Всички спечелени бонус печалби трябва да бъда потърсени не по-късно от 15.11.2018 г. В случай, че спечелилият участник не потърси печалбата си в указания срок, той губи право да я получи.

9. По преценка на организаторите и при желание на участника спечелената по реда на т.6.1 екскурзия може да бъде заменена за паричната сума в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева.

10. Участникът, взел участие в играта за допълнителни печалби „Шампионски печалби“, приема настоящите правила и се съгласява да спазва същите.

11. При участието си в играта, всеки участник се съгласява, в случай че спечели печалба от вида „екскурзия за двама до страна участник в Световното първенство по волейбол 2018 г.“, да приеме печалбата, така, както същата е организирана.

12. Организаторите не носят отговорност за качеството на услугите, включени в печалбите от вида „екскурзия за двама до страна участник в Световното първенство по волейбол 2018 г.“, в т.ч., но не само: услугите на туристическите агенции, авиокомпаниите и хотелите, изпълняващи екскурзията.

13. Организаторите имат право да откажат да предоставят печалба, ако участникът не предостави документи и данни, необходими за получаване на печалбата и/или откаже да попълни необходимите документи и декларации, предоставени му от представителя на Организаторите; и/или участникът е непълнолетен или недееспособен, и/или не отговаря на други изисквания на Закона за хазарта или Задължителните игрални условия на игрите, организирани от „Национална лотария“ АД и „Ню Геймс“ АД и настоящите Правила; и/или участникът не се яви за получаване на печалбата си в/на посочените от Организаторите срок и адрес.

14. Организаторите имат право по всяко време да променят едностранно настоящите Правила, като измененията влизат в сила по реда на т.15.

15. Настоящите Правила влизат в сила с обявяването им на сайта www.7777.bg.