регистрация

Политика за защита на личните данни

Национална лотария АД/Ню геймс АД (администратор/ите) обработва/т и/или съхраняват следните лични данни на потребителите на сайта www.7777.bg и на участници в хазартните игри, предлагани онлайн на www.7777.bg:

1. за срок до 10 години след приключване на обработката им:
потребителско име (адрес на ел. поща); гражданство; три имена; единен граждански номер (ЕГН); номер банкова сметка/карта; направени залози и изплатени печалби онлайн; изплатени печалби на стойност над 5 000 лева, електронни идентификатори, включително: идентификационен номер на участника (Player ID), IP адрес и „бисквитки“;

2. за срок до отпадане на договорно или законово основание за обработката им:
парола за достъп; електронни идентификатори, включително: идентификационен номер на участника (Player ID), IP адрес и „бисквитки“; телефонен номер;
Следните лични данни се обработват:
a. в изпълнение на законово задължение на администраторите: гражданство; електронни идентификатори; имена; ЕГН; номер банкова сметка/карта; залози и изплатени печалби онлайн; изплатени печалби над 5 000 лева;
b. съгласно Договора за ползване на сайта и/или за участие в хазартни игри на администраторите, и/или при защита на легитимен интерес, наред с тези по предходната точка: потребителско име, парола и телефонен номер;
c. въз основа на съгласие на субекта на данните: потребителско име; електронни идентификатори; имена; и телефонен номер.
Личните данни се обработват съгласно Политика за защита на личните данни, приета от администраторите. Вижте повече подробности ТУК.

С активирането на бутона „Съгласен съм“ се съгласявате: потребителско име; електронни идентификатори; имена; и телефонен номер, да бъдат обработвани за връзка с Вас, за целите на маркетинга и/или с оглед оповестяване на резултатите от игрите. Може да оттеглите дадено съгласие по всяко време, чрез активиране на съответната отметка в менюто на своя потребителски профил, като това не засяга обработката извършена до този момент.

В случай, че активирате бутона „Не съм съгласен“ обработка ще се извършва само за изпълнение на законови, договорни задължения или легитимен интерес.

Чрез адреса на електронната поща се осигурява индивидуален достъп на участника до Игрите и услугите, за верифициране на регистрацията на участника от съвместните администратори, както и ще бъде осъществявана кореспонденция с него във връзка с тяхното ползване и потребителска подръжка. Без тези данни е невъзможно ползването на игрите и услугите. Тези лични данни могат да се ползват за целите на маркетинга и рекламата, когато за това е дадено предварително съгласие.

Паролата се обработва във връзка с достъпа на участника до Игрите и услугите. Без тези данни е невъзможно ползването на игрите и услугите.
Паролата трябва да е минимум 5 символа

Паролата се обработва във връзка с достъпа на участника до Игрите и услугите. Без тези данни е невъзможно ползването на игрите и услугите.
Паролата трябва да е минимум 5 символа

Имената са необходими с цел установяване на самоличността на участника, съгласно задълженията по Закона за хазарта и Закона за мерките срещу изпиране на пари, както и при предоставяне на услуги по подръжка на потребителска сметка, и при рекламации. Без тези данни е невъзможно ползването на игрите и услугите. Имената и адресът могат да се използват при оповестяване на печеливши участници, когато за това е дадено предварително съгласие.

Имената са необходими с цел установяване на самоличността на участника, съгласно задълженията по Закона за хазарта и Закона за мерките срещу изпиране на пари, както и при предоставяне на услуги по подръжка на потребителска сметка, и при рекламации. Без тези данни е невъзможно ползването на игрите и услугите. Имената и адресът могат да се използват при оповестяване на печеливши участници, когато за това е дадено предварително съгласие.

Телефонният номер е необходим за осъществяване на връзка с участник по реда на Общите условия и Задължителните игрални условия за организиране и провеждане на Игрите, за осъществяване на контакт, в случай че участиникът бъде изтеглен в жребий и/или спечели печалба от Игрите. Без тези данни е невъзможно ползването на игрите и услугите. Телефонният номер можеда се използва за получаване на съобщения за целите на маркетинга и рекламата, когато за това е дадено предварително съгласие.

Уникалния идентификатор (единен граждански номер, личен номер на чужденец или др.) е необходим с цел установяване на самоличността на участника, възраст и гражанство, съгласно задълженията по Закона за хазарта и Закона за мерките срещу изпиране на пари, както и във връзка с плащанията по потребителската сметка. Без тези данни е невъзможно ползването на игрите и услугите.

Моля, въведете кода от картинката

Всички полета отбелязани със звездичка (*) са задължителни.

Личните данни се обработват съгласно Политика за защита на личните данни, приета от администраторите. Вижте повече подробности ТУК.
С активирането на бутона „Съгласен съм“ се съгласявате: потребителско име; електронни идентификатори; имена; телефонен номер и адрес, да бъдат обработвани за връзка с Вас, за целите на маркетинга и/или с оглед оповестяване на резултатите от игрите. Може да оттеглите дадено съгласие по всяко време, като това не засяга обработката извършена до този момент. В случай, че активирате бутона „Не съм съгласен“ обработка ще се извършва само за изпълнение на законови, договорни задължения или легитимен интерес.

С натискането на бутона “Регистрирай се”:

  • Потвърждавам, че имам навършени 18 години
  • Изразявате съгласие със Задължителните игрални условия, и с Общите условия за ползване на сайта и за участие в хазартни игри на www.7777.bg

Национална лотария АД/Ню геймс АД (администратор/ите) обработва/т и/или съхраняват следните лични данни на потребителите на сайта www.7777.bg и на участници в хазартните игри, предлагани онлайн на www.7777.bg:

1. за срок до 10 години след приключване на обработката им:
потребителско име (адрес на ел. поща); гражданство; три имена; единен граждански номер (ЕГН); номер банкова сметка/карта; направени залози и изплатени печалби онлайн; изплатени печалби на стойност над 5 000 лева, електронни идентификатори, включително: идентификационен номер на участника (Player ID), IP адрес и „бисквитки“;

2. за срок до отпадане на договорно или законово основание за обработката им:
парола за достъп; електронни идентификатори, включително: идентификационен номер на участника (Player ID), IP адрес и „бисквитки“; телефонен номер;
Следните лични данни се обработват:
a. в изпълнение на законово задължение на администраторите: гражданство; електронни идентификатори; имена; ЕГН; номер банкова сметка/карта; залози и изплатени печалби онлайн; изплатени печалби над 5 000 лева;
b. съгласно Договора за ползване на сайта и/или за участие в хазартни игри на администраторите, и/или при защита на легитимен интерес, наред с тези по предходната точка: потребителско име, парола и телефонен номер;
c. въз основа на съгласие на субекта на данните: потребителско име; електронни идентификатори; имена; и телефонен номер.
Личните данни се обработват съгласно Политика за защита на личните данни, приета от администраторите. Вижте повече подробности ТУК.

С активирането на бутона „Съгласен съм“ се съгласявате: потребителско име; електронни идентификатори; имена; и телефонен номер, да бъдат обработвани за връзка с Вас, за целите на маркетинга и/или с оглед оповестяване на резултатите от игрите. Може да оттеглите дадено съгласие по всяко време, чрез активиране на съответната отметка в менюто на своя потребителски профил, като това не засяга обработката извършена до този момент.

В случай, че активирате бутона „Не съм съгласен“ обработка ще се извършва само за изпълнение на законови, договорни задължения или легитимен интерес.