Регистрация в системата 7777.bg

 

3. Регистрация в системата 7777.bg

3.1. Регистрацията в системата на 7777.bg се осъществява чрез попълване лично от клиента на Формуляра за регистрация и изпращането му до Национална Лотария ООД.

3.2. Клиентите са длъжни да се регистрират в системата лично и носят пълната отговорност за верността на представените от тях данни.

3.3. Всеки клиент има право да регистрира само една потребителска сметка. При промяна на данните, посочени в разпоредба 3.2., клиентът е длъжен да извърши актуализация на предоставената от него при първоначалната регистрация информация. Отговорността за поддържане на актуалната информация в потребителската сметка е изцяло на клиента.

Национална Лотария ООД не носи отговорност за регистрации, които не са извършени лично, както и за регистрации, при които са въведени грешни, неверни или неактуални данни от клиента. В тези случаи Национална Лотария ООД има право да закрие потребителската сметка по начина, описан в разпоредба 2.3.

В случай че регистрацията е направена с невярна информация, сметката се закрива. В такива случаи, след проведено проучване, всички средства по потребителската сметка ще бъдат изплатени обратно на потребителя или конфискувани в полза на Национална Лотария ООД в зависимост от обстоятелствата. Регистрацията на всеки клиент може да бъде отказана или закрита по едностранно решение на оператора, но договорените преди това задължения ще бъдат уважени.

Предоставените от участниците данни са лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на личните данни и обработването им ще се извършва от Организатора при спазване на особените изисквания на това законодателство.

3.4. Всички клиенти трябва през цялото време да са в състояние да гарантират, че:

- не действат от името на трето лице;

- не депозират средства с неясен произход;

- не депозират пари чрез кредитна карта, която не са оторизирани да използват или че не получават пари от такава кредитна карта;

- не използват услугите, предлагани от Национална Лотария ООД, за изпиране на пари.

Забранява се на играчите да продават, прехвърлят или закупуват сметки от други играчи.
Всички клиенти/играчи имат право да закрият сметката си, като следват процедурата за закриване на сметка, определена от Национална Лотария ООД.

3.5. Не се допуска използването на роботи, механични, електронни и/или други средства за автоматично вземане на решения в която и да е игра или „Спортни залози” като гост или клиент.

3.6. Клиентът може да захранва само една сметка за залагания. Всички други сметки, дори и захранени, ще бъдат закрити.

3.7 С натискане на бутон за завършване на регистрация, поставен в регистрационната форма на сайта, клиентът се съгласява с всички условия, надлежно описани в регистрационната форма и гарантира, че се е запознал напълно с тях и ги приема, както и че приема настоящите задължителни игрални условия.