Клиент

 

2. Клиент

Всяко физическо лице, отговарящо на изискванията на Закона за хазарта, може да бъде клиент на Национална Лотария ООД.

2.1 Лица под осемнадесетгодишна възраст нямат право да се регистрират на сайта 7777.bg, като всякакви депозирани средства или спечелени пари от такива лица ще бъдат задържани в полза на Национална Лотария ООД.

2.2. Национална Лотария ООД си запазва правото по всяко време, без да е нужна аргументация, да откаже откриване на потребителска сметка.

2.3. Национална Лотария ООД си запазва правото да закрие едностранно потребителска сметка. Разпореждането с паричните средства/връщането им на потребителя или конфискуването им в полза на Национална Лотария ООД се преценява от Национална Лотария ООД за всеки отделен случай конкретно. Потребителят се уведомява за решението.

2.4. Играчите, депозиращи или изтеглящи пари, подлежат на процедура за проверка на потребителя.