Правила и Условия Спорт

 

Задължителни игрални условия и правила за организиране на онлайн хазартната игра със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета

 

1. Общи правила

1.1. Настоящите игрални условия и правила уреждат начина и реда за провеждане на онлайн хазартната игра със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, организирана от Национална Лотария ООД (Организатора), както и взаимоотношенията между дружеството и участниците в играта.

1.2. Национална Лотария ООД има правото да изменя настоящите условия по всяко време. Датата на влизане в сила на всяко изменение е датата на утвърждаване на правилата от Държавната комисия по хазарта на Република България /ДКХ/. Всички клиенти, регистрирани в сайта 7777.bg, ще бъдат уведомявани своевременно за промени в настоящите условия и правила.

1.3. Национална Лотария ООД си запазва правото по всяко време, без да е нужна аргументация, да отказва приемането на даден залог или част от него, както и да обявява съмнителните залози за невалидни. Национална Лотария ООД гарантира на своите клиенти, че направени от тях залози няма да бъдат обявявани за невалидни неоснователно.