Приложение №8

 

Описание на ТВ игра „Открий съкровищата” съгласно чл. 17, ал. 8, чл. 18, ал. 7 и чл. 19, ал. 7 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ОНЛАЙН ИГРИ”

 

1. В играта се включва един участник.
2. В студиото е поставено табло, разделено на 4 или повече сектори.
3. Секторите са номерирани и на всеки от тях отговарят по 2 парични печалби и/или предметни награди.
4. Участникът избира един от секторите на таблото, като посочва номера му.
5. На всеки сектор съответстват 2 ковчежета и свитък, на който пише, какви са печалбите в двете ковчежета (например – на долната схема, при избиране на сектора, номериран с числото 6, двете ковчежета са със суми 100 лв. и 5 000 лв.).
6. Водещият поставя двете ковчежета пред участника и участникът трябва да избере едно от тях. Водещият има право да предлага на участника други парични печалби или предметни награди, а участникът има право да ги приеме или да ги откаже.
7. Ако участникът приеме предложената от водещия печалба/награда, играта приключва и участникът получава тази печалба/награда.
8. Ако участникът откаже предложената от водещия печалба/награда, водещия отваря избраното от участника ковчеже и участникът печели печалбата, която се намира в ковчежето.
9. На долната графика е представена схемата на играта.

 1