Приложение №7

 

Описание на ТВ играта с отваряне на числа съгласно чл. 17, ал. 8, чл. 18, ал. 7 и чл. 19, ал. 7 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ОНЛАЙН ИГРИ”

 

1. В играта се включва един участник.
2. В студиото е поставено табло, на което има три парични печалби и/или предметни награди (например: автомобил, 5123 лева и телефон) и срещу тях има сектори, които могат да бъдат отворени (на таблото се вижда, кое число съответства на този сектор) или затворени (не се вижда числото, което съответства на този сектор).
3. Броят на секторите на редовете на различните печалби/награди може да е различен.
4. Затворените сектори на таблото са 10, като на всеки от тях съответства една цифра между 0 и 9. Цифрите на затворените сектори не се повтарят.
5. Участникът посочва една от цифрите между 0 и 9, като при посочването на всяка цифра, на таблото се отваря секторът, на който съответства цифрата.
6. Играта приключва когато участникът отвори всички сектори от един ред. Участникът печели печалбата, която е поставена на този ред.

На долните графики е представена схемата на играта.

 1

2