Приложение №5

 

Описание на ТВ играта с предвиждане на следващото число съгласно чл. 17, ал. 8, чл. 18, ал. 7 и чл. 19, ал. 7 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ОНЛАЙН ИГРИ”

 

1. В играта се включва един участник.          
2. Предварително в студиото има разположено табло с 4 или повече сектори, като на всеки от секторите съответства едно число.
3. Участникът натиска бутон, който отваря числото, което се намира на първия сектор от ляво на дясно и печели предварително определена сума.
4. Участникът трябва да познае, дали числото на следващия сектор на таблото е по-голямо или по-малко от първото число.
5. Ако участникът познае, дали числото е по-голямо или по-малко, печели предварително определена сума.
6. По същия начин се процедира със следващото число и т.н.
7. Участникът има право на 1 грешка. В случай че участникът сгреши втори път, той приключва играта и печели сумата, която е получил за първото познато число или половината от натрупаната от него до момента сума.
8. Участникът има право по всяко време преди да е направил втора грешка, да прекрати играта и да спечели натрупаната до момента сума.
9. В случай, че участникът отвори всички сектори на таблото без да е допуснал грешка или само с една допусната грешка, той печели предварително определената голяма печалба. Размерът на голямата печалба може да бъде определен предварително от организатора или по време на предаването на случаен принцип чрез жребий, игра с участника или по друг начин.

На долните графики е представена схемата на играта.

 1

2