Приложение №3

 

Описание на ТВ играта „Разбивач на сейфове” съгласно чл. 17, ал. 8, чл. 18, ал. 7 и чл. 19, ал. 7 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ОНЛАЙН ИГРИ”

 

1. В играта се включват двама участници.
2. Играта се разиграва в два кръга.
3. В първия кръг на играта в студиото са разположени сейфове, в които има табели с парични суми и табели със символа „Х”.
4. Участниците се редуват да отварят сейфовете и печелят сумите, които са в отворения от тях сейф.
5. Играе се докато един от играчите отвори два сейфа, съдържащи табела със символа „Х”. Играчът, отворил два пъти символа „Х” отпада от играта, като печели половината от натрупаната до момента от него сума. Другият участник е победител в първи кръг.
6. Победителят в първи кръг решава, дали иска да играе във втори кръг или да получи цялата сума, която е натрупал до момента.
7. Във втори кръг на играта в студиото също са разположени сейфове. Размерът на печалбата във втори кръг се определя по един от следните начини:
7.1. Във всеки от сейфовете има табели, указващи дали печалбата на участника се увеличава или намалява по предварително определен ред и начин. Участникът избира сейф и в зависимост от табелата в него, се определя печалбата му.
7.2. Във всеки от сейфовете има табели, указващи дали печалбата на участника се увеличава или намалява по предварително определен ред и начин. Участникът избира последователно сейфове, докато отвори предварително определен брой сейфове с увеличаване или намаляване (например 2 сейфа с увеличаване) и по този начин се определя печалбата му. Предварително се обявява дали участникът ще има право преди отваряне на всеки нов сейф, да прекрати играта и да спечели натрупаната до момента сума или няма да има това право и ще увеличи или намали спечелената до момента сума по предварително определения ред и начин.

На долните графики е представена схемата на играта.

 1

2