Правила и Условия за получаване на бонуси и разиграване на допълнителни печалби „2020: Бонусите Продължават“

при онлайн залагания в хазартни игри на интернет адрес www.7777.bg, организирани от „Национална Лотария“ АД

Общи положения

1.1. Настоящите правила уреждат условията за получаване на предоставян от Организатора „Национална лотария” АД бонус на участници в залагания в хазартни игри, организирани онлайн на интернет адрес www.7777.bg (сайта).

1.2. Бонусът за участници в залагания в хазартни игри (наричан по-долу само Бонус) е специална Бонус програма по смисъла на чл. 28 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на онлайн залагания за играта „Национална лотария – онлайн игри“, чл.6.5. от Задължителни игрални условия и правила за организиране на онлайн хазартната игра със залагания върху резултати от спортни състезания  и надбягвания с коне и кучета, и т.10.3. от Игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания в игрално казино, организирани от „Национална лотария“ АД.

1.3. Организаторът не гарантира получаване на Бонуса. Организаторът предлага и/или предоставя Бонуса само на участници, които по неговата свободна преценка отговарят на установените в тези правила условия.  Организаторът може да ограничи предлагането на Бонуса само за определени участници, както и да не предложи/предостави Бонуса на определени участници.

1.4. Бонусът може да бъде получен от един участник еднократно.

1.5. С всяко едно действие по използване на бонуса или изигравайки бонусна игра се счита, че участникът е приел и приема всички правила и условия отнасящи се за него или съответната бонус форма, както и се задължава да ги спазва.

2. Период

2.1. Периодът, в който Организаторът ще предоставя дневна бонус оферта, на избрани участници, е от 00:00 ч. до 23:59 ч., всеки ден, през настоящата Бонус кампания. Началото на кампанията е 15:30 ч. на 13.01.2020.

2.2. Организатора запазва правото си да прекрати Бонус кампанията по всяко време, без да се ангажира с компенсация за загубени бонус средства или неизползвани бонус игри.

2.3. Организаторът уведомява участниците за края на настоящата Промоция на сайта: www.7777.bg

3. Условия за получаване на бонус оферта

3.1. Участникът е направил своята регистрация за залагания, организирани онлайн, на интернет адрес www.7777.bg след 00:00 часа на 01.03.2016 г. или ако след тази дата е потвърдил чрез имейл направената от него преди това регистрация в сайта и това е регистрирано в системата на Организатора;

3.2. Участникът е осъществил вход в потребителския си профил в периода по т. 2.1., получил е покана, чрез системата на 7777.bg, специално отправена в игралната сметка на потребителя и активира бонус офертата чрез избор на една от няколко предоставени възможности за случаен избор, визуализирани като „балони“;

3.3. Участникът не е нарушил тези Правила или Общи условия за ползване на сайта 7777.bg и за участие в хазартните игри в сайта 7777.bg и използване на услугите предлагани там.

4. Видове Бонус оферти

4.1. Бонус игри при депозит

4.1.1. Специални условия: Реализиран успешен ДЕПОЗИТ по игралната сметка, в размер на минимална стойност, визуализирана на участника при отваряне на бонус офертата („балон“), в периода от активиране на бонус офертата до 23:59 часа на същия ден;

4.1.2. Форма на бонуса: определен брой бонус игри на стойност посочена при отваряне на бонус офертата;

4.2. Бонус оферта „Безплатни бонус игри“

4.2.1. Специални условия:  Покана чрез системата на 7777.bg, специално отправена в игралната сметка на потребителя и активиране на бонуса, чрез избор на „балон“.

4.2.2.  Форма на бонуса: определен брой бонус игри на стойност посочена при отваряне на бонус офертата;

4.3. Бонус оферта „Жребий“

4.3.1. Специални условия: Покана чрез системата на 7777.bg, специално отправена в игралната сметка на потребителя и активиране на бонуса чрез избор на „балон“.

4.3.2.  Форми на бонуса:

4.3.2.1. Бонус „Пари за игра“;

4.3.2.2. „Предметна печалба или паричната й равностойност“;

4.3.2.3. Участие в жребий за специална игра за допълнителни печалби на 7777.bg

4.3.2. Един участник може да получи само една от посочените в т. 4.3 форми на бонуса.

4.4. „Бонус пари за игра“ при депозит

4.4.1. Специални условия: Реализиран успешен ДЕПОЗИТ по игралната сметка, в размер на минимална стойност посочена при отваряне на бонус офертата („балона“), в периода от активиране на бонус офертата до 23:59 часа на съответния ден;

4.4.2. Форма на бонуса: определена сума бонус „Пари за игри“, на стойност посочена при отваряне на бонус офертата; 

4.5. Бонус оферта  „Бонус „Пари за игра“ при оборот в секция „Казино“

4.5.1. Специални условия: Направен оборот от залози (включващи единствено баланса на участника, като не се зачитат залози с бонус средства) в секция „Казино“, в размер на минимална стойност посочена при отваряне на бонус офертата („балона“), в периода от 00:00 часа до 23:59 часа на съответния ден, в който е активирана бонус офертата;

4.5.2. Специфични изисквания: за оборот от залози се зачита такива направени само на игри в секция „Казино“, с изключение на: всички видове „Блекджек“; „Рулетка“; всички игри „Казино на живо“.

4.5.3. Форма на бонуса: бонус „Пари за игра“, на стойност посочена при отваряне на бонус офертата;

4.6. Бонус оферта  „Фрибет“

4.6.1. Специални условия:  Направен оборот от залози (включващи единствено баланса на участника, като не се зачитат залози с бонус средства) в секция „Спорт“, в размер на минимална стойност посочена при отваряне на бонус офертата („балона“), в периода от 00:00 часа до 23:59 часа на съответния ден, в който е активирана бонус офертата;

4.6.2. Форма на бонуса: определена бонус сума „ФРИБЕТ“, на стойност посочена при отваряне на бонус офертата;

4.7. Кешбек

4.7.1. Специални условия: Ако общата сума на поставените залози (включващи единствено баланса на участника, като не се зачитат залози с бонус средства) в секции Спорт и Казино (изключва Лото игри и LIVE Казино) от участника, в деня, предхождащ този, в който е активирана бонус офертата, е по-голяма от реализираните печалби, участникът получава Cashback Бонус, в размер равен на определен от Организатора процент от разликата (загубата).

Пример:

100 лева Обща сума на залозите – 20 лева Обща сума на печалбите = 80 лева (загуба). При 80 лева загуба и 50% Cashback бонус, участникът получава 40 лева Бонус сума за игра. При 80 лева загуба и 100% Cashback бонус, участникът получава 80 лева Бонус сума за игра.

4.7.2. Форма на бонуса: бонус „Пари за игра“;

4.7.3. Максималният размер Cashback бонус, който може да получи един участник е 1000,00 (хиляда) лева;

5. Видове бонус печалби

5.1. Безплатни бонус игри

5.1.1. Брой: от 1 до 200 броя бонус игри на казино играта "Море от съкровища"

5.1.2. Стойност на бонус игра: от 0.20 лева до 1,00 лев.

5.1.3. Срок за използване: не по-късно от 24 часа от активиране на бонуса

5.2. Бонус „Пари за игра“

5.2.1. Бонусът „пари за игра“  може да бъде използван от участника във всички секции на сайта, с прилежащите ограничения описано по-долу, в срок до 72 часа от кредитирането на бонус баланса на игралната сметка.

5.2.2. След изтичането на този срок, ако Бонусът не е използван изцяло или частично, същият ще бъде автоматично анулиран, като Организаторът не дължи обезщетения и/или компенсации на участника.

5.2.3. След начисляване на Бонуса, чрез кредитиране на бонус баланса по сметката на профила, в случай, че участникът направи заявка за теглене на суми от сметката си в Сайта,  той губи целия БОНУС баланс по игралната си сметка преди да е направил оборот от валидни залози, както следва:

 • 35 (тридесет и пет) пъти размера на бонуса в секция КАЗИНО (без изключенията описани в т.5.2.5)
 • 6 (шест) пъти размера на бонуса в секция СПОРТ* (допълнителни ограничения по т.5.2.6);
 • 5 (пет) пъти размера на бонуса в секция ЛОТО ИГРИ.
 • 15 (петнадесет) пъти размера на бонуса в секция КАЗИНО->ЕКСЛУЗИВНИ ИГРИ (без изключенията описани в т.5.2.5)

5.2.4. Организаторът ще предостави на играчите информативна визуализация за текущия направен оборот. Визуализацията е с цел улеснение, и няма характер на официална обвързваща информация и при възникнали диспути, Организаторът взима крайното решение относно общата стойност на изиграната сума (направения оборот).

5.2.5 За целите на изчисляване на оборота, НЕ СЕ ЗАЧИТАТ залозите направени на:

 • казино игра “На живо“/„Live”, както и на която и да е от игрите в секция „Live Casino“ (https://7777.bg/casino/live/), или на 7777.bg;
 • игри от производител EGT, както следва: European Roulette (EGT), Keno (EGT), Lucky Circle (EGT), 4 of a kind Bonus Poker; Joker Poker; Jacks or Better;
 • БЛЕКДЖЕК, класически Блекджек (Казино секция. Игра от групата на "Netent", без налично крупие);
 • „РУЛЕТКА“ („https://7777.bg/casino/natlot/euro_roulette/);
 •  Европейска Рулетка (Netent, https://7777.bg/casino/play/?id=2165);

5.2.6 Специални ограничения при игра в секция „Спорт“

5.2.6.1. Единичните залози в секция спорт следва да са направени на коефициент 1.50 или по-висок. Залози в колонка с общ коефициент 2.00 или по-висок се считат за направени.

5.2.6.2. Само приключени (резултирани) залози, направени след заявката за участие, се считат за осъществени. Приключени (резултирани) залози, направени преди изтичането на срока по т. 5.2.1., също се считат за осъществени.

5.2.6.3. Само първият залог на СЪБИТИЕ (Среща) ще се счита за използван по смисъла на т. 5.2.3 Последващи залози, направени на други селекции/пазари от същото събитие, няма да се считат за покриващи изискванията за изчисляване на оборота по т. 5.2.3 Това условие се прилага заедно с другите ограничения.

Пример:

Залог Манчестър Юнайтед да победи Челси на пазар Краен Изход с коефициент 1.50 или по-висок, ще се счита към изискванията за използване по смисъла на т. 5.2.3, но последващ залог за Челси на пазар Краен Резултат за същата среща, преди мач или На Живо, няма да се счита към изискванията за изчисляване на оборота по т. 5.2.3 Ако първи залог на участника за Среща не отговаря на някое от условията за изчисляване на оборота по т. 5.2.3., този залог и всички последващи залози на тази СРЕЩА няма да се счита, че отговарят на изискванията по т. 5.2.3

Пример:

При направен залог за Ливърпул на коефициент 1.20 за краен победител, този залог и всички последващи залози няма да се считат към изискванията за изчисляване на оборота по т. 5.2.3., понеже първият залог е под минималния изискуем коефициент от 1.50.

5.2.6.4. Прилага се ограничение на сумите за използване на Бонуса от един залог. Максималната сума, която може да бъде считана за превъртане е ограничена до 100% от сумата на кредитирания Бонус.

Пример:

При кредитиран Бонус 100 лева, ако участникът направи залог от 500 лева на Манчестър Юнайтед на пазар Краен Изход с коефициент 1.50, за използван Бонус ще се считат само сумата до 100 лева.

5.2.6.5. НЕ се считат за използване, тези залози, които не са приключили/осчетоводени, както и Кеш Аут залози, залози Анулирани/Резултирани с коефициент 1.00, Верижни Залози, Залози в комбинация, залози, направени на Азиатски Хендикап линии и/или Европейски линии. Като Например: НЕ СЕ ЗАЧИТАТ залози на линии 0, -1, -2, -3, +1 и тн, залози на линии 1.25, 0.75 и/или 1-1.5, 0.5-1 и т.н.

5.2.6.6. Не се зачита като използване по т. 5.2.3 осъществяването на залози, които са направени с цел заобикаляне изискванията по точка 5.2.3., включително, но не само ограничено до залози, направени от група играчи на еднакви/подобни събития с цел използване на средства без риск.

5.2.6.7. Бонусът може да бъде използван само ако няма налични средства по баланса на потребителя.

5.2.6.8. При наличност по Бонус баланса на игралната сметка на участника, получил бонус от вида „Пари за игра“, по смисъла на тези Правила, Бонусът се начислява по бонус баланса на участника едва след като текущите средства от Бонус баланса бъдат разходени за залози или бъдат изпълнени специфичните изисквания съгласно приложимите „Правила и условия“, за тези бонус средства

5.3. Бонус „ФРИБЕТ“

5.3.1. За ФРИБЕТ залог се прилагат специални правила, както следва:

5.3.1.1. ФРИБЕТ залог може да се използва само в спортната секция на 7777.bg, след потвърждение в игралния фиш от страна на участника.

5.3.1.2. Срок за използване: до 72 часа след активиране на бонуса.

5.3.2.  Ограничение за игра.

5.3.2.1. ФРИБЕТ залогът може да бъде използван за секция СПОРТ, само на събития с коефициент над 1.10.

5.3.2.2. ФРИБЕТ залогът може да бъде използван еднократно, само в секция СПОРТ, с ограничения за коефициенти, минимален от 1.10 и максимален от 50.

5.3.2.3.  При игра с ФРИБЕТ залог не се позволява КЕШ АУТ.

5.3.2.4. При игра с ФРИБЕТ залог в случай на анулиран или залог с коефициент 1, НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ няма да изплати стойността на ФРИБЕТ залога обратно по сметката, като Национална Лотария няма да компенсира участниците за анулирани или отменени залози.

5.3.4. Сумата за ФРИБЕТ залог не може да бъде разменян за реални средства и не гарантират печалба на участника.

5.3.5. Участникът губи сумата за ФРИБЕТ залог ако не я изразходи в определения за съответния период и за игра в Спортната секция на 7777.bg , съответно - ако не постави сумата за ФРИБЕТ залог.

5.3.6. Печалбата от ФРИБЕТ залога се изчислява на база чистата печалба от залога. Печалбите се начисляват по игралната сметка като от общата печалба се отнема стойността на залога (размерът на ФРИБЕТ сумата).

5.4. Бонус „Предметна печалба или паричната й равностойност“

5.4.1. При активиране на бонус оферта (избор на „балон“), на участника се визуализира видът на предметна печалба и нейната парична равностойност.

5.4.1.1. Възможните предметните печалби са: (i) смартфон; (ii) лаптоп; (iii) телевизор; (iv) таблет.

5.4.2. „Предметна печалба“ може да бъде заменена с „паричната й равностойност“, така както е обявена и определена от Организатора, като след направен избор, в специално меню в потребителския профил, за получаване на паричната равностойност, сумата се кредитира по баланса на игралната сметката на участника, до 24 часа след спечелването й (избор на „балон“).

5.4.3. В случай, че участникът желае да получи предметната печалба, следва да направи изричен избор, за получаване на предметната печалба, в специално меню в потребителския профил, след което, да се свърже с Организатора на телефон: 0700 42 100. След предварителна уговорка с представител на Организатора, участникът следва да се яви на адрес: гр. София, ул. „Фритьоф Нансен“ 37, в работен ден, от 09.00-18.00 часа, за получаване на печалбата.

5.5. Бонус „Участие в жребий за специална игра за допълнителни печалби на 7777.bg“

5.5.1. При активиране на бонус оферта (избор на „балон“), на участника се визуализира системно съобщение за спечелен бонус, изразяващ се в брой участия в жребий за „специална игра за допълнителни печалби на 7777.bg“

5.5.2. В „Специалната игра“ се разиграва един брой „Лек автомобил или 15 000 лева “.

5.5.3. Тегленето на жребият за определяне на печелившият участник в "Допълнителна Специална игра" ще се проведе в периода: от 16.03.2020 г. до 22.03.2020 г., посредством генератор на случайни събития. Този период може да бъде променен с решение на Организатора.

5.5.4. Организаторът обявява печелившия участник на сайта 7777.bg

5.5.5. Печелившият участник следва да заяви писмено дали желае да получи предметната печалба „Лек автомобил“ или желае да получи паричната печалба, в размер на 15 000.00 лева. При избор на паричната печалба, сумата се кредитира по игралния баланс на печелившия участник, в срок до 48 часа.

5.5.6. При избор на печалба „Лек автомобил“, Организаторът осигурява печалбата - лек автомобил, като свободно и изцяло по своя преценка определя, без да се ограничава до: марка, модел, модификация, цвят, оборудване и др.

5.5.7. Организаторът не дължи обезщетения или каквато и да е компенсация на печелившия, както и покриване на разноски направени за получаване на печалбата – „Лек автомобил“, нейното регистриране, застраховане и/или за каквито и да е административни или други разходи, които печелившият следва да направи за получаването на печалбата и дължими към трети лица.

Права на Организатора

6. Организаторът по своя собствена преценка и без да носи отговорност, може да прекрати или забрани прилагането на Бонуса по всяко време, както за един участник, така и за група участници, както и да анулира, отнема Бонуса или въобще Бонус баланс изцяло или частично от сметката на участника в сайта. Решенията взети от Организатора са окончателни, като той не е длъжен да информира участника си за мотивите си.

7. Независимо от горното, Организаторът без да носи отговорност, има право да не предостави Бонуса, съответно да го анулира, отнеме от сметката, дори и същият да е бил надлежно заявен, предоставен или използван, ако:

7.1. Бонусът е  бил заявен или предоставен или използван по същата или друга сметка на същия участник, или на/от член на неговото семейство или домакинство;

7.2. Бонусът е  бил заявен или предоставен или използван от същия/те IP адрес/и  или подобни IP адрес/и, използвани за вход в профила на участника, регистрация на сметка в сайта, извършване на транзакция по сметката и т.н., адрес, както и подобни адреси;

7.3. Е осъществена регистрация, заявка или друго действие, необходимо за получаване на Бонуса, от имейл, телефонен номер, който вече е бил използван във връзка с Бонус, заявен, получен или използван от същия или друг участник;

8.  Няма да бъде предоставен Бонус на участници, които нарушават правилата и/или използват или са използвали преди заобикалящи методи за възползване от Бонуса или други подобни Бонуси, както и по заявки, направени в разрез или в несъответствие с тези правила и условия, а евентуално получен в нарушение на същите ще бъде анулиран или отнеман, без Организаторът да носи отговорност за това.

9. Организаторът не носи отговорност за прекратени участия за Бонуса и/или прекъснат, отнет, анулиран Бонус или Бонус баланс, макар и участникът да отговаря или не на условията за получаването и използването му.

10. При неспазването от участника или при изтичането, на който и да е срок от посочените по-горе в тези правила, предоставянето и използването на Бонуса приключва, което може да доведе до анулиране, отнемане на Бонуса, средства от Бонус баланса по сметката на участника или до невъзможност или забрана за получаване и използване на Бонуса или други подобни.

11. Организаторът не носи отговорност и има право да откаже предоставянето на печалба, в някой от следните случаи:

 • участникът е непълнолетен или недееспособен, и/или не отговаря на други изисквания на Закона за хазарта или Задължителните игрални условия на игрите, организирани от „Национална лотария“ АД и настоящите Правила;
 • участникът не представи документи и данни, необходими за получаване на печалбата;
 • участникът откаже да попълни необходимите документи, предоставени му от представителя на Национална лотария;
 • участникът не се яви за получаване на печалбата си в/на посочените от „Национална лотария“ АД срок и адрес.

12. Настоящите Правила са приети от „Национална лотария” АД, гр. София, въз основа на утвърдените от ДКХ Задължителни игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания в игрално казино, Задължителни игрални условия и правила за провеждане на онлайн залагания за играта „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ОНЛАЙН ИГРИ”, Задължителни игрални условия и правила за организиране на онлайн хазартната  игра със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, и влизат в сила с обявяването им на сайта www.7777.bg

13. В допълнение на тези Правила се прилагат Общи условия за ползване на сайта 7777.bg и за участие в хазартните игри в сайта 7777.bg и използване на услугите предлагани там.