Правила за използване на услугата "Наблюдение на живо"

1. Услугата “Наблюдаване на живо” (наричана по-долу в този раздел “услугата”) представлява предоставена от „Национална лотария“ АД („ Организатора“) възможност, регистриран потребител на сайта 7777.bg, да получава по Интернет телевизионна картина, отразяваща избрани от Организатора спортни събития.

Регистрираният потребител се съгласява, че качеството на услугата зависи:

а) от качеството на видеосигнала, предаван до cървър на Организатора;

б) от наличието на постоянно и нормално електрозахранване в collocation – центъра на Организатора;

в) от натовареността на web-cървъра;

г) от интернет връзката, осигурявана от интернет-доставчика на регистрирания потребител;

д) от използваната от регистрирания потребител компютърна конфигурация (хардуер) или мобилно устройство, необходимо за приемане на услугата;

3. Регистрираният потребител се съгласява, че Организаторът не носи отговорност при невъзможност на първия да ползва услугата или да получава същата качествено поради наличие на кое да е от обстоятелствата по предходната точка.

4. Услугата се предоставя на регистрирани потребители на сайта 7777.bg, при следните условия: Услугата се предоставя на регистрирани потребители на сайта 7777.bg, при следните условия:

а. Клиентът да е влязъл в профила си на сайта 7777.bg

б. Клиентът да е направил поне 1 депозит в сайта 7777.bg

в. Клиентът да разполага с минимум 0,01 лв. в игралната си сметка в сайта. (Наличност по бонус баланс не се счита за изпълнение на това условие).

г. Клиентът няма право да записва, възпроизвежда и/или разпространява под каквато и да е форма видео сигнала.

Организаторът си запазва правото да спира услугата за колкото време намери за добре или да прекрати предоставянето й, по свое решение.

Организаторът свободно избира кои срещи да бъдат включени в услугата изцяло по своя преценка.

Организаторът има право да не предостави услугата на потребители, за които има съмнения, че са замесени в измами или нарушават условията и правилата на сайта 7777.bg.

Организаторът не поема никаква отговорност от какъвто и да е вид, произтичаща от каквито и да било дейности, на което и да е лице във връзка с тази Услуга, до степен, допустима от закона.

Организаторът не носи отговорност за изпитано разочарование от услугата, направени разходи, в това число, но не само, свързани с интернет трафик за използване на услугата, както и за каквито и да е претърпени вреди от участник, който се е възползвал от Услугата.

В допълнение към тези правила се прилагат всички други правила на 7777.bg