Правила игра ,,ПОКЕР'

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Покер игрите, предлагани на сайта на https://7777.bg/, са лицензирани хазартни игри, организирани от Национална лотария АД съгласно притежaвания лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино онлайн чрез сайта 7777.bg и одобрените от Държавната комисия по хазарта задължителни игрални условия за хазартни игри в игрално казино онлайн чрез сайта 7777.bg.
Покер игрите се осъществяват в покер мрежа.
Софтуерът на мрежата и генераторът на случайни числа е сертифициран и лицензиран по надлежния ред.

2. ЗАБРАНЕНИ ПРАКТИКИ
В покер игрите са забранени използването на всякакви недобросъвестни и незаконни практики, в това число, но не само следните:
I. Ботове
„Ботове“ са софтуерни програми или други устройства, които комуникират с игралния софтуер, за да играят покер с минимална или без необходимостта на човешка намеса. Те моgат да използват предварително зададени настройки или изкуствен интелект, за да правят игрови решения. Всякакъв вид ботове са строго забранени в мрежата на Microgaming.
Покер мрежата има различни механизми за засичане на подобен тип софтуери и Организаторът активно се бори срещу използването им.
Използването на подобен тип софтуер може да доведе до закриване на игралната сметка , блокиране и/или отнемане на средства по нея.
II. Други видове забранен софтуер
Други видове софтуер, също забранени за използване в мрежата на Microgaming. Те включват, но не са ограничени до:
· Всякакъв вид софтуер, даващ нечестно, измамливо или недобросъвестно предимство;
· Всякакъв вид софтуер, споделящ карти между играчи или спомагащ за съглашателство или въвеждане в заблуждение под всякаква форма;
· Всякакъв вид софтуер, използващ база данни с разигравания/“ръце” или профили на играчи, която се споделя между играчи;
· Всякакъв вид софтуер който намалява или елиминира нуждата на човек да взима решения (пример – софтуер или друг вид инструменти, които взимат автоматично решение вместо човек);
· Всякакъв вид софтуер, предназначен за автоматично събиране на данни от покер мрежата или покер страницата/приложението на сайта 7777.bg (покер клиент), включително, но не само данни, включващи събиране на покер “ръце”, разигравания или игрови профили от покер клиента, извън такива, които играчът е събрал по време на собствена игра, използвани за каквито и да било нужди;
Това правило също важи за всякакъв вид база данни, която е била придобита чрез софтуер за извличане на данни, без значение дали е придобита от играча, или някой друг;
Също така е строго забранено споделянето на всякакъв вид база данни, придобита по легитимен начин (извлечена по време на реална игра от играча);
· Всякакъв вид софтуер, предлагащ съвети за игра в реално време;
· Всякакъв вид софтуер, предназначен за блокиране на механизмите за засичане на нечестна и/или недобросъвестна игра;
· Всякакъв друг вид софтуер, който по мнение на Организатора дава нечестно предимство на играчът, който го използва;
Правилата в тази точка важат без значение дали софтуерът е разработен собственоръчно или придобит по друг начин.
III. Съглашателство
Съглашателство е поведение на покер играчи, при което те се държат като отбор, със или без предварително разбирателство между тях, което води до действителна или възможна вреда на други играчи в играта. За да не е налице съглашателство, играчът следва да спазва кумулативно следните Правила:
· Играчът е длъжен винаги да играе в собствен интерес;
· Играчът не трябва да играе съвместно с друг такъв с цел придобиване на предимство пред другите;
· Играчът не трябва да играе меко срещу приятели или други познати играчи (мека играе е всякакъв вид игра, при която играчът взима решение, което не би взел в нормална ситуация срещу непознат противник)
Играчът е длъжен да играе с нормалния си стил на игра, без значение дали противниковият играч му е познат или непознат;
· На всички играчи е строго забранено прехвърлянето на чипове. Прехвърляне на чипове е ситуация, в която играчът нарочно губи или манипулира по друг начин “ръка” по време на игра, за да прехвърли средства към други играчи;
· Играчът не трябва да споделя игралните си карти или карти на други играчи, които нормално не се виждат от останалите играчи на масата. Забранено е споделянето под всякаква форма – в чата на масата, в каквато и да било медия или по друг начин;
· Играчът няма право да участва в едни и същи игри с други играчи, в които има финансов интерес. Финансов интерес се определя като уговорка или сделка между двама играчи за съгласувана покер игра , включително всякаква форма на финансиране на игра, разменяне на участие във входове, споделяне на печалби или споделяне на банкрол.
· Играчите не трябва да насърчават други играчи да извършват съглашателство
· Правилата в тази точка важат без значение дали има обявено съгласие между играчите и без значение дали съответното действие е довело до вреда на други играчи, или не.
IV.Споделяне на потребителска сметка
Забранено е на играчите да споделят потребителската си сметка с трето лице, като нарушаването на тази забрана ще бъде равносилно на „Използване на множество акаунти“. Забранено, на който и да било играч е да придобива нерегламентирано предимство чрез споделяне на потребителската си сметка за „замаскиране на игровия си стил“ или чрез „предаване“ на турнири на други играчи по време на турнира. На всички играчи е забранено използването на чужди потребителски сметки и също така играчите са длъжни да пазят в тайна своите данни за потребителска сметка – алиас, пароли или каквато и друга информация, необходима за достъп до потребителската им сметка.
V. Нерегламентирано Потребителско име (alias)
Алиас е потребителското име, видно от другите играчи в покер страницата на 7777.bg. Всеки играч може да промени своя алиас на всеки 30 дни или след изиграването на 1000 рейк ръце. Алиасът може да бъде съставен от малки и главни букви на латиница (от a до z), цифрите от 0 до 9, както и символите (_) и (-). Всеки алиас трябва да е минимум 3 символа и максимум 12.
· Играчите нямат право да имат няколко покер алиаса по едно и също време. Всеки един играч има само един покер алиас в покер мрежата, ползвана от 7777.bg.
· Не са позволени обидни или нецензурни алиаси.
VI. „Покер ферми“
„Покер ферма“ е уговорка в която участникът играе покер от името на трето лице. „Покер ферма“е и уговорка, в която участникът е финансиран от трето лице, или играе според стратегия, предоставена от работодател. „Покер фермите“ е и съглашения, в които участниците изпълняват действия, предоставени им от бот или други подобни забранени софтуери, или изкуствен интелект.
Всички играчи трябва да играят от свое име и в най-добрия си собствен интерес;
Игра от името или за сматка на трето лице или „покер ферма“ е забранена.
VII. Неетично поведение
Неетично поведение е определение на всякакъв вид действия от страна на даден играч за придобиване на нечестно предимство пред други играчи. Подобен вид действия, било то специфично забранени от тези правила или не, са строго забранени.
Примери за такива действия включват, но не са ограничени само до тях, са: блокиране на място на покер маса без игра, преднамерено бавене на играта, преследване на други играчи, злоупотреба с човек посредством чата на масата и др.
Забранени са всякакъв вид опити за придобиване на нечестно предимство пред други играчи
Забранено е поведение на покер маса, целящо разваляне на ритъма на играта.
Извън описаните случаи Организаторът си запазва правото да определят какво се счита за „нечестно предимство“.
VIII. Проблеми с хазарта
Лице с установени или предполагаеми проблеми с хазарта не се допуска да отваря игрална сметка, или да играе при каквито и да било обстоятелства. Ако играч установи или се съмнява за лице с проблеми с хазарта, е длъжен незабавно да уведоми Организатора и да прекрати незабавно играта си с такова лице.

3. ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИЗАТОРА
Организаторът си запазва правото да извърши проверки и разследвания на съмнителни действия от страна на играчите. Ако бъде установена непозволена игра или неетично поведение под всякаква форма Организаторът има правото да блокира сметката на играча и да блокира и/или отнеме средства, включително депозити и все още неизвършени тегления.
Ако има съмнения за непозволени действия или неетична игра, потребителската сметка на играча ще бъде блокирана до приключване на разследването.
Продължителността на блокирането няма да бъде по-дълга от необходимото за провеждане на разследването.
По време на разследването няма да бъде възможно за играча да влиза в потребителската си сметка, да използва покер приложението, да участва в покер игри или да прави депозити и тегления.
Организаторът си запазва правото да определи, дали даден случай е в нарушение на правилата на мрежата, или не. Решението на Организатора е окончателно.
При установяване на нарушение на правилата ще се вземе предвид всякаква информация, имаща отношение към случая и Организаторът може да предприемe една или комбинация от следните мерки:
· Предупреждение
· Временно или перманентно затваряне на потребителската сметка
· Отмяна на чакащи депозити или тегления към потребителската сметка на клиента
· Блокиране и/или отнемане на част или всички средства от потребителската сметка на клиента
· Докладване на инцидента на съответните правоохранителни органи
· Предявяване на иск или предприемане на други правни действия.
Потребители, които имат оплаквания от евентуално нередовна игра или неетично поведение от всякакъв характер, могат да се свържат с отдела за поддръжка на Организатора.
Всички други общи условия за ползване на сайта на 7777.bg и за участие в хазартни игри в сайта 7777.bg и използване на услугите, предлагани там, важат в пълна сила. Моля запознайте се с тях ТУК.
Организаторът може да изменя настоящите правила свободно, като измененията влизат в момента на публикуването им на 7777.bg.