Правила игра „ЕГИПЕТСКО СЪКРОВИЩЕ II”

Правила за провеждане на Играта „Египетско Съкровище II"

Настоящият документ съдържа правилата на онлайн играта „Египетско Съкровище II" („Играта"), организирана от „Национална Лотария АД", съгласно игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания в игрално казино на Национална Лотария АД (7777.bg), одобрени от Държавната комисия по хазарта. („Правилата")

1. Описание на Играта

Играта „Египетско съкровище II" е онлайн казино игра - игрален автомат, при която участниците залагат на комбинация от символи, генерирана от Генератор на Случайни Числа и подадена от сървъра.

2. Участници в Играта

2.1. Участник в Играта може да бъде само физическо лице, което навършило 18 години, отговаря на изискванията на законите в Република България и е направило валидна регистрация на сайта на Национална Лотария АД 7777.bg и притежава потребителска сметка, съгласно Игралните условия и правила за организиране на онлайн залагания в игрално казино на Национална Лотария АД (7777.bg) и Условията за ползване на сайта 7777.bg.

2.2. С регистрацията си на сайта 7777.bg, както и с участието си в Играта „Египетско съкровище II", се счита, че участникът е запознат с настоящите правила, приема същите и се задължава да ги спазва.

3. Залог

3.1. Залозите за участие в Играта се правят от участника:

3.1.1 директно посредством потребителската му сметка към неговия регистриран профил в сайта 7777.bg.

3.1.2. чрез въвеждане в потребителската сметка на индивидуалния код на лотариен билет „Златните пирамиди 6", „Златните пирамиди за милиони 3" и „Златните пирамиди. Съкровищата на фараона" от играта „Национална лотария - моментни игри", в случай, че съответния билет печели участие в Играта „Египетско съкровище II". В този случай, ако притежателят на билета, спечелил участие в играта няма регистрирана потребителска сметка в сайта 7777.bg, той трябва първо да направи такава регистрация и да отговаря на условията по т.2.1.

3.2. Залозите за участие в играта „Египетско Съкровище II":

3.2.1. по реда на точка 3.1.1. са във фиксирани размери от 0,50 лв., 1,00 лв., 2,00 лв., 3,00 лв., 5,00 лв., 10,00 лв., 20,00 лв., 30,00 лв., 50,00 лв., като при предоставяне на своя залог, участникът избира сумата на залога сред възможните фиксирани размери.

3.2.2. по реда на точка 3.1.2. са във фиксиран размер от 0,50 лв.

3.3. Предоставянето на залог не гарантира получаването на печалба.

4. Механизъм на Играта

4.1. В случаите по т.3.1.1. Участникът избира сума на залога по реда на т.3.2.1 от тези Правила, и стартира Играта чрез натискане на бутона „Играй".

4.2. В случаите по т.3.1.2. , след въвеждане на кода на билета, се стартира предварително разиграване, в което се определя броя на игрите, които участникът ще може да изиграе.

4.3. При стартиране на Играта, на екрана се зареждат игрални символи и зона с печеливши символи, които се генерират от Генератор на Случайни Числа. Всяка комбинация от символи, на която залага участникът, е генерирана на случаен принцип и се състои от:

  • печеливши символи - група от 4 символа, които участникът разкрива в процеса на играта, като ги отваря чрез клик върху бутон „ИГРАЙ";
  • игрални символи - група от 16 символа, които са позиционирани върху отделни сегменти с ясно изписана парична или предметна печалба до символа.
  • бонус символи - заедно с игралните символи, участникът е възможно да получи и допълнителни бонус символи, които се визуализират в зоната на игралните символи. Допълнителните бонус символи са 2 различни вида: бонус символ 1 - Пирамида и бонус символ 2 - Скарабей. Събраните допълнителни символи са валидни само за една игра и се зануляват при стартиране на следваща игра.
  • бонус нива - опция в играта, в която участникът попада след събиране на 3 допълнителни бонус символа от един вид. В бонус нивата участникът получава възможност да изиграе допълнителна игра с възможност за допълнителна печалба. В „Египетско съкровище II" са предвидени 2 бонус нива.
  • възможност за моментна печалба - това е опция в играта, съгласно която, участникът има възможност да спечели директно (без допълнителни условия и разиграване) парична печалба или печалба „Екскурзия до Дубай". Организаторът обявява видът на печалба върху печеливш и игрален символ, като тази печалба се печели в случай на съвпадение на печеливш и игрален символ в една игра. Текущата парична печалба в играта е в размер до 4 000 (четири хиляди) лева. -Печалба тип „Екскурзия до Дубай" - е 5-дневна за двама души, с включени самолетни билети". Печалбата „Екскурзия до Дубай" може да се замени с парична сума на стойност 4 000 лева. Паричната равностойност на моментната печалба е включена в разпределението на печалбите в играта.

4.4. В случай, че в рамките на основната игра „Египетско Съкровище II", участникът събере необходимия брой от 3 еднакви бонус символа, автоматично ще бъде въведен в съответното бонус ниво, което отговаря на вида на събраните бонус символи. Основната игра прекъсва до изиграването на бонус нивото, след което участникът има възможност да довърши своята основна игра, без значение от изхода на бонус нивото.

4.5. В случай, че в рамките на основната игра „Египетско Съкровище II", не бъдат събрани изискваните 3 еднакви бонус символа и следователно не се стартира бонус ниво, участникът продължава да играе до отваряне на всички символи в основната игра.

4.6. При отваряне на всички символи от една игра или изиграване на всички рундове в бонус нивото, играта се счита за приключила. След приключване на играта, както и при изчерпване на броя на игрите по т.4.2. участникът може да избере нова сума на залог по реда на т.3.2.1 от Правилата и да стартира нова игра, като ще получи нова комбинация от генерирани символи, съгласно настоящите Правила.

5. Бонус нива

5.1. В момента на предоставянето на залога, чрез Генератор на случайни събития се определя на случаен принцип колко и какви допълнителни бонус символи да бъдат получени в съответната игра. В зависимост от това какъв вид са бонус символите, участникът попада в едно от двете бонус нива. Всеки попаднал в бонус ниво залог участва еднократно в него. Независимо от участието му в бонус нивото, всеки залог участва в основната игра „Египетско Съкровище II", за която е предоставен.

5.2. Не всеки, участващ в играта „Египетско Съкровище II" залог участва в бонус ниво.

5.3. За участие в Бонус ниво участникът не предоставя допълнителен залог.

5.4. Участието на залога в бонус ниво не гарантира спечелване на допълнителна печалба от него или печалба от основната игра „Египетско Съкровище II".

5.5. При отваряне на Бонус ниво 1 - „Бонус игра за ДЖАКПОТ", участникът получава възможност за допълнителна печалба от типа „Джакпот" (Джакпот). Стартовата стойност на този Джакпот е - 10 000 лева. В бонус ниво 1 - „Бонус игра за ДЖАКПОТ", участникът има възможност да играе за парична печалба и за Джакпот, обявен при стартиране на играта. В бонус ниво 1 -„Бонус игра за Джакпот", участникът стартира игра, в която получава 9 символа. Символите може да са печеливши и/или непечеливши. Възможно е при едно изиграване, участникът да получи само непечеливши символи, след което следва да инициира ново изиграване за получаване на нови символи. Целта на играта е да се съберат определен брой еднакви печеливши символи, които са ясно посочени като вид и изискван брой в страницата на бонус нивото. Непечелившите символи не се събират и не носят печалба. При приключване на бонус нивото, сумата се добавя към печалбата от основната игра „Египетско Съкровище II". След затваряне на БОНУС НИВОТО участникът се връща към основната игра „Египетско Съкровище II", за да продължи с отварянето на печелившите символи и визуализация на общата печалба от тази игра.

В случай на спечелване на Джакпота, сумата на Джакпота става равна на стартовата му стойност - 10 000 лева и нараства прогресивно в следствие на направени в играта залози.

Участникът спечелил Джакпота получава сумата по неговата сметка в 7777.bg.5.6. При отваряне на Бонус ниво 2 -„Бонус игра", участникът получава възможност за допълнителна парична или предметна печалба. Участникът следва да активира „завъртане" на колело с разположени върху него цветни символи. При спирането на колелото се определя печеливш сектор.

Съдържащият се в сектора символ се добавя в лична колекция на участника за съответната игра. Целта на играта е да бъдат събрани изисквания брой еднакви по цвят и форма символи. В зависимост от определените за печеливши сектори, играта може да продължи с повече от едно завъртания и приключва със събирането на нужния брой еднакви символи за спечелване на парична печалба, изписана за съответната комбинация от символи. Играта приключва със събирането на изисквания брой еднакви печеливши символи, с което участникът печели съответната печалба. В случай, че в Бонус ниво участникът спечелил парична печалба, сумата се добавя към печалбата от основната игра „Египетско Съкровище II". След затваряне на БОНУС НИВОТО участникът се връща към основната игра „Египетско Съкровище II", за да продължи с отварянето на печелившите числа.

В случай, че участникът събере 5 символа „диамант" той печели печалба тип автомобил TOYOTA C-HR (конкретната модификация и спецификация на този модел се определя от Организатора. При изрично писмено желание от спечелилият я участник, адресирано до Организатора в три дневен срок от момента на спечелването, същата може да бъде заменена с парична сума на стойност 40 000 лева ). Редът на получаване и спецификацията на конкретния автомобил се уточняват от организатора в момента на връчване на печалбата. Използваните в играта снимки за визуализация на автомобил TOYOTA C-HR следва да се считат за илюстративни и не ангажират организатора със задължение да връчи предметна печалба в същия цвят и модификация на автомобила. Паричната равностойност на печалба в бонус нивото 2 - „Бонус игра" e включена в разпределението на печалбите. Организаторът има право да смени моментната печалба със сходна.

6. Печалби

6.1. Печалбите от Играта се разпределят на моментен и случаен принцип чрез Генератора на случайни събития, на база фиксирани печалби спрямо залога и за серия познати от участника символи.

6.2. Печалби от залози ще бъдат изплащани при приключване на игралното събитие чрез добавяне към баланса на потребителската сметка, от която е направен залогът. В случаите при печалба Джакпот, или замяната на моментната печалба и печалбата от Бонус ниво 2 -„Бонус игра" се прилагат и следните правила:

  • Печалбата Джакпот се натрупва по сметката на печелившия участник в 7777.bg, въз основа на данните в Централната компютърна система. Б) В случай на постъпило при Организатора писмено искане за замяна на моментна печалба „Екскурзия до Дубай" с парична сума на стойност 4 000 лева, участникът е длъжен да се яви в централния офис на Национална Лотария АД в град София, бул. „Фритьоф Нансен" № 37, не по-късно от изтичането на 40 дни от датата на определяне на печалбата, за да удостовери, че той е притежател на акаунта в 7777.bg, от който е направен печелившия залог и да подпише необходимата за получаване на печалбата документация. Печалбата „Екскурзия до Дубай" се получава, като на спечелилият участник му се предоставя ваучер даващ му право за такава почивка. Спечелилият участник трябва да осъществи ползването й еднократно в рамките на посочените във ваучера дни и периоди. В случай, че участникът не осъществи почивката в посочените дни и периоди, Организаторът не носи отговорност и се счита, че печалбата е погасена. Организаторът не носи отговорност за качеството на услугата предоставена от трети лица като туристически агенции, авиокомпании, летища и други.
  • В случай на постъпило при Организатора писмено искане за замяна на моментна печалба „автомобил TOYOTA C-HR" с парична сума на стойност 40 000 лева, участникът е длъжен да се яви в централния офис на Национална Лотария АД в град София, бул. „Фритьоф Нансен" №37,не по-късно от изтичането на 40 дни от датата на определяне на печалбата, за да удостовери, че той е притежател на акаунта в 7777.bg, от който е направен печелившия залог и да подпише необходимата за получаване на печалбата документация. Печалбата „автомобил TOYOTA C-HR" се получава, като на спечелилият участник се предоставя документ за собственост. Организаторът не носи отговорност за качеството на предметната печалба предоставена от трети лица, като всички възражения и претенции относно автомобила, неговата гаранционна поддръжка се отнасят към съответния производители или вносител.

6.3. Сумата на печалбата от бонус ниво се добавя към сумата от основната игра със съответния номер и общата печалба постъпва по сметката на участника в сайта 7777.bg.

7. Особени случаи

7.1. Национална Лотария АД АД (7777.bg) не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта и/или прекъсване на Играта, при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол, в т.ч., но не само: в случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата, проблеми в интернет свързаността и др.

7.2. В случай, че след предоставяне на залога, преди стартиране на Играта, или по време на Играта, участникът не може да стартира или съответно да довърши Играта, за която е предоставил залога си, поради обстоятелства, посочени в предходната по т. 7.1, статусът на сесията се запазва в продължение на 5 (пет) минути от прекъсване на сесията/настъпване на обстоятелството по т.7.1, в рамките на които участникът има следните права, които може да упражни алтернативно, а именно:

  • да продължи същата Игра, за която е предоставил залога, или
  • да започне нова игра като предостави нов залог. При извършен от участника избор на тази възможност, със стартиране на новата игра, предишната игра се прекратява автоматично и участникът губи направения за нея залог. В случай, че към момента на настъпване на някое от обстоятелствата по т.7.1, сървърът е генерирал печалба за участника по прекратената игра, спечелената печалба се изплаща по потребителската му сметка, от която е направен залогът, независимо, че участникът е стартирал нова игра.

7.3. Ако участникът не упражни някое от правата си, посочени в "а" и "б" на т.7.2. в посочения срок, с изтичането му Играта автоматично прекъсва и участникът губи предоставения залог. В случай, че към момента на настъпване на някое от обстоятелствата по т.7.1., участникът е спечелил печалба, последната се изплаща чрез добавяне към баланса на потребителската сметка на участника, от която е направен залогът, независимо дали е упражнил някое от правата си, посочени в "а" и "б" на т.7.2..

7.4. Национална Лотария АД (7777.bg) не дължи възстановяване на суми от залози, предоставени за игри, които са автоматично прекратени, в т.ч. поради изтичане на срока по т.7.2., независимо дали в този срок участникът е упражнил правата си, посочени в "а" и "б" на т.7.2. и независимо дали участникът е успял да стартира/продължи играта си, ако това се дължи на обстоятелства по т.6.1. от настоящите Правила.

7.5. Право да участва в Играта по реда на т.3.1.2 има право лицето, което е притежател на потребителската сметка, в която е въведен индивидуалния код на лотариен билет „Златните пирамиди 6", „Златните пирамиди за милиони 3" или „Златните пирамиди. Съкровищата на фараона" от играта „Национална лотария - моментни игри"( в случай, че съответния билет печели участие в Играта „Египетско съкровище II") независимо, кой е бил притежател/приносител на билета даващ право на участие в играта. Кодът на лотариен билет „Златните пирамиди 6", „Златните пирамиди за милиони 3" или „Златните пирамиди.

Съкровищата на фараона" от играта „Национална лотария - моментни игри" може да бъде въведен един път.

Организаторът има право да ограничи за целият период на провеждане на Играта или за определен срок броя на индивидуалните кодове по т.3.1.2, които могат да бъдат въведени в една потребителска сметка. Също така организаторът има право да ограничи за целият период на провеждане на Играта или за определен срок броя на бонус залозите по т.3.1.2., които могат да бъдат направени от една потребителска сметка. Тези права организаторът може да упражни за определен участник, за група участници, или за всеки един участник.

Организаторът има право да изисква информация и доказателства от участника, за способа по който, е придобил индивидуалния код по т.3.1.2.

В случай на съмнение или наличие на данни за злоупотреба с право, използване на забранени практики или какъвто и да е било опит за извличане на печалба от бонус залози, които не са съразмерни с направените реални залози или са направени в противоречие с установените правила, Организаторът има право да забрани на участника/участниците регистрация на кодове, извършването на бонус залози, да откаже да изплати печалба по бонус залози или въобще суми по игралната сметка, или да редуцира печалби от бонус залози, по своя преценка.

Организаторът не носи отговорност за решението си да приложи някое от правата си по-горе.

С оглед избягване на всякакво съмнение, счита се, че са налице данни за злоупотреба с право, използване на забранени практики или какъвто и да е било опит за извличане на печалба от бонус залози, които не са съразмерни с направените реални залози или са направени в противоречие с установените правила, когато потребителска сметка е на лице, работещо или свързано с дейността на Организатора или негови свързани лица, и техните търговски партньори.

8. Заключителни разпоредби

8.1. Настоящите Правила са приети от Национална Лотария АД (7777.bg) и влизат в сила от момента на обявяването им.

8.2. Настоящите Правила могат да бъдат променяни от Национална Лотария АД (7777.bg), в цялост или отделна част от тях, без ограничение във времето. Промените влизат в сила от момента на обявяването им на сайта 7777.bg.