Tekken

 

1. Коефициенти за мач
1.1. Първите планирани Игри трябва да започнат, за да бъдат валидни залозите, с изключение на Игри присъдени чрез правилата на събитието на участниците идващи от т.нар. "Winners" bracket. В такива случаи въпросните Игри ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

1.2. Първото официално решение за резултата от офертата, издадено от управляващата асоциация в рамките на 36 часа от завършването / прекъсването на мача, ще бъде решаващ фактор за уреждането на залози, включително, но не само, решения, включващи дисквалификации, оттегляния, концесии и т.н., които ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

1.3. В случаите, когато офертата завършва с равен резултат, без да е бил включен такъв изход като опция за залог, залозите ще бъдат възстановени.

2. Изход от серии
2.1. Залозите се отнасят за съвкупния резултат, произтичащ от всяка комбинация от последователни мачове / серии, валидни за същия кръг / етап, играни между същите участници в рамките на същия турнир.

2.2. Първата планирана Игра във всеки от мачовете, включени в серията, трябва да започне, за да бъдат валидни залозите.

2.3. Първото официално решение за резултата от офертата, издадено от управляващата асоциация в рамките на 36 часа от завършването / прекъсването на мача, ще бъде решаващ фактор за уреждането на залози, включително, но не само, решения, включващи дисквалификации, оттегляния, концесии и т.н., които ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

2.4. В случаите, когато офертата завършва с равен резултат, без да е бил включен такъв изход като опция за залог, залозите ще бъдат възстановени.

3. Брой Игри
3.1. Първата планирана Игра трябва да започне, за да бъдат валидни залозите, с изключение на Игри присъдени чрез правилата на събитието на участниците идващи от т.нар. "Winners" bracket. В такива случаи въпросните Игри ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

3.2. Всички планирани Игри трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите. В случай че мачът бъде прекратен преди естественото му завършване и независимо от евентуалното решение на управляващата асоциация, залозите ще бъдат уредени като невалидни, освен ако Над / Под линията, върху която е поставен залогът, вече е била премината по време на прекъсването на мача. В такъв случай, залозите ще бъдат уредени според резултатите в момента на прекъсване на мача.

4. Хендикап Игри
4.1. Първата планирана Игра трябва да започне, за да бъдат валидни залозите, с изключение на Игри присъдени чрез правилата на събитието на участниците идващи от т.нар. "Winners" bracket. В такива случаи въпросните Игри ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

4.2. Всички планирани Игри трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите. В случай че мачът бъде прекратен преди естественото му завършване и независимо от евентуалното решение на управляващата асоциация, залозите ще бъдат уредени като невалидни, освен ако Хендикап линията, върху която е поставен залогът, вече е била премината по време на прекъсването на мача. В такъв случай, залозите ще бъдат уредени според резултатите в момента на прекъсване на мача.

5. Точен резултат
5.1. Всички предваритело обявени Игри трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите.

6. Времетраене
6.1. Всички части на мача, до които се отнася офертата, трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите, освен ако резултатът вече не е определен преди прекъсването на играта и евентуално продължение на играта не може да доведе до различен резултат.

6.2. Игри, присъдени чрез правилата на събитието на участници идващи от т.нар. "Winners" bracket, ще се считат за "0" (нула) минути при уреждането на залозите.

7. Игра X/Рунд X
7.1. Описаните Игри / Рундове (което е приложимо) трябва да бъдат завършени за да са валидни залозите.

8. Брой Рундове
8.1. Всички планирани Рундове трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите. В случай че мачът бъде прекратен преди естественото му завършване и независимо от евентуалното решение на управляващата асоциация, залозите ще бъдат уредени като невалидни, освен ако Над / Под линията, върху която е поставен залогът, вече е била премината по време на прекъсването на мача. В такъв случай, залозите ще бъдат уредени според резултатите в момента на прекъсване на мача.

8.2. Геймове / Рундове, присъдени чрез правилата на събитието на участници идващи от т.нар. "Winners" bracket, ще се считат за "0" (нула) Рунда при уреждането на залозите.

9. Хендикап Рундове
9.1. Всички планирани Рундове трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите. В случай че мачът бъде прекратен преди естественото му завършване и независимо от евентуалното решение на управляващата асоциация, залозите ще бъдат уредени като невалидни, освен ако Хендикап линията, върху която е поставен залогът, вече е била премината по време на прекъсването на мача. В такъв случай, залозите ще бъдат уредени според резултатите в момента на прекъсване на мача.