Starcraft 2

 

1. Коефициенти за мач
1.1. Първата планирана Карта трябва да започне, за да бъдат валидни залозите, с изключение на Карти присъдени чрез правилата на събитието на участниците идващи от т.нар. "Winners" bracket. В такива случаи въпросните Карти ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

1.2. Първото официално решение за резултата от офертата, издадено от управляващата асоциация в рамките на 36 часа от завършването / прекъсването на мача, ще бъде решаващ фактор за уреждането на залози, включително, но не само, решения, включващи дисквалификации, оттегляния, концесии и т.н., които ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

1.3. Ако дадена Карта бъде преиграна поради равенство, резултатът от първоначалната Карта ще бъде отхвърлен, а резултатът от повторената Карта ще бъде от значение при уреждане на залозите.

2. Изход от серии
2.1. Залозите се отнасят за съвкупния резултат, произтичащ от всяка комбинация от последователни мачове / серии, валидни за същия кръг / етап, играни между същите участници в рамките на същия турнир.

2.2. Първата планирана Карта във всеки от мачовете, включени в серията, трябва да започне, за да бъдат валидни залозите.

2.3. Първото официално решение за резултата от офертата, издадено от управляващата асоциация в рамките на 36 часа от завършването / прекъсването на мача, ще бъде решаващ фактор за уреждането на залози, включително, но не само, решения, включващи дисквалификации, оттегляния, концесии и т.н., които ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

2.4. Ако дадена Карта бъде преиграна поради равенство, резултатът от първоначалната Карта ще бъде отхвърлен, а резултатът от повторената Карта ще бъде от значение при уреждане на залозите.

3. Брой Карти
3.1. Първата планирана Карта трябва да започне, за да бъдат валидни залозите, с изключение на Карти присъдени чрез правилата на събитието на участниците идващи от т.нар. "Winners" bracket. В такива случаи въпросните Карти ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

3.2. Всяка Карта, преигравана поради равенство се брои като 1(една) Карта.

3.3. Всички планирани Карти трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите. В случай че мачът бъде прекратен преди естественото му завършване и независимо от евентуалното решение на управляващата асоциация, залозите ще бъдат уредени като невалидни, освен ако Над / Под линията, върху която е поставен залогът, вече е била премината по време на прекъсването на мача. В такъв случай, залозите ще бъдат уредени според резултатите в момента на прекъсване на мача.

4. Хендикап Карти
4.1. Първата планирана Карта трябва да започне, за да бъдат валидни залозите, с изключение на Карти присъдени чрез правилата на събитието на участниците идващи от т.нар. "Winners" bracket. В такива случаи въпросните Карти ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

4.2. Ако дадена Карта бъде преиграна поради равенство, резултатът от първоначалната Карта ще бъде отхвърлен, а резултатът от повторената Карта ще бъде от значение при уреждане на залозите.

4.3. Всички планирани Карти трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите. В случай че мачът бъде прекратен преди естественото му завършване и независимо от евентуалното решение на управляващата асоциация, залозите ще бъдат уредени като невалидни, освен ако Хендикап линията, върху която е поставен залогът, вече е била премината по време на прекъсването на мача. В такъв случай, залозите ще бъдат уредени според резултатите в момента на прекъсване на мача.

5. Точен резултат
5.1. Всички части на мача, до които се отнася офертата, трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите, освен ако резултатът вече не е определен преди прекъсването на играта и евентуално продължение на играта не може да доведе до различен резултат.

5.2. Ако дадена Карта бъде преиграна поради равенство, резултатът от първоначалната Карта ще бъде отхвърлен, а резултатът от повторената Карта ще бъде от значение при уреждане на залозите.

6. Времетраене
6.1. Всички части на мача, до които се отнася офертата, трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите, освен ако резултатът вече не е определен преди прекъсването на играта и евентуално продължение на играта не може да доведе до различен резултат.

6.2. Ако дадена Карта бъде преиграна поради равенство, резултатът от първоначалната Карта ще бъде отхвърлен, а резултатът от повторената Карта ще бъде от значение при уреждане на залозите.

6.3. Карти, присъдени чрез правилата на събитието на участници идващи от т.нар. "Winners" bracket, ще се считат за "0" (нула) минути при уреждането на залозите.

7. Карта Х
7.1. Посочената карта трябва да бъде завършена за да бъдат валидни залозите.

7.2. Ако дадена Карта бъде преиграна поради равенство, резултатът от първоначалната Карта ще бъде отхвърлен, а резултатът от повторената Карта ще бъде от значение при уреждане на залозите.

7.3. Всички части на мача, до които се отнася офертата, трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите, освен ако резултатът вече не е определен преди прекъсването на играта и евентуално продължение на играта не може да доведе до различен резултат.

8. Първи X/Първи до X
8.1. Залогът се отнася до това, кой от участниците ще е първият достигнал посочената сума от предварително определени събития. Ако не е предложен равен резултат (известен още като „Никой“) и нито един от участниците не достигне посочената сума, залозите ще бъдат възстановени.

8.2. Ако дадена Карта бъде преиграна поради равенство, резултатът от първоначалната Карта ще бъде отхвърлен, а резултатът от повторената Карта ще бъде от значение при уреждане на залозите.