PUBG

 

1. Победител в мача
1.1. Първото официално решение за резултата от офертата, издадено от управляващата асоциация в рамките на 36 часа от завършването / прекъсването на мача, ще бъде решаващ фактор за уреждането на залози, включително, но не само, решения, включващи дисквалификации, оттегляния, концесии и т.н., които ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

1.2. При уреждане на залозите за победител в мача се счита последният жив играч / дуо / отбор.

2. Изход от серии
2.1. Залозите се отнасят за съвкупния резултат, произтичащ от всяка комбинация от последователни мачове / серии, валидни за същия кръг / етап, играни между същите участници в рамките на същия турнир. При уреждане на залозите, за победител в сериите се счита играч / дуо / отбор, който е натрупал най-много точки по време на мачовете в серията. При уреждането ще се вземат под внимание и всякакви допълнителни Карти, 1 срещу 1 и / или всякакъв вид допълнителна игра, която управляващата асоциация може да добави като тайбрек.

2.2. Първото официално решение за резултата от офертата, издадено от управляващата асоциация в рамките на 36 часа от завършването / прекъсването на мача, ще бъде решаващ фактор за уреждането на залози, включително, но не само, решения, включващи дисквалификации, оттегляния, концесии и т.н., които ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

2.3. В случаите, когато офертата завършва с равен резултат, дори след допълнителен тайбрек, който управляващата асоциация може да реши да добави и без да е бил включен такъв изход като опция за залог, залозите ще бъдат възстановени.

3. Времетраене
3.1. Всички части на мача, до които се отнася офертата (включително всякакъв вид допълнителна игра, добавена от управляващата асоциация като тайбрек), трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите, освен ако резултатът вече не е определен преди прекъсването на играта и евентуално продължение на играта не може да доведе до различен резултат.

4. Първи X/Първи до X
4.1. Залогът се отнася до това, кой от участниците ще е първият достигнал посочената сума от предварително определени събития. Ако не е предложен равен резултат (известен още като „Никой“) и нито един от участниците не достигне посочената сума, залозите ще бъдат възстановени.

4.2. Всички части на мача, до които се отнася офертата, трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите, освен ако резултатът вече не е определен преди прекъсването на играта и евентуално продължение на играта не може да доведе до различен резултат.

5. Kills
5.1. Всички залози, свързани с Kills или Kill-streak, ще вземат предвид kills, причинени от противникови участници. Kills, нанесени от каквото и да било, което не се контролира от противниковите участници, няма да се вземат под внимание при уреждане на залозите.

5.2. Като общо правило Kills, които са се случили в "червена зона", няма да се взимат под внимание при уреждане на залозите, докато Kills, причинени от превозни средства (автомобили, камиони, мотори, лодки и джетове) ще бъдат причислени на отбора, който използва въпросното превозно средство.

5.3. Всички части на мача, до които се отнася офертата, трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите, освен ако резултатът вече не е определен преди прекъсването на играта и евентуално продължение на играта не може да доведе до различен резултат.