Hearthstone

 

1. Коефициенти за мач
1.1. Първото официално решение за резултата от офертата, издадено от управляващата асоциация в рамките на 36 часа от завършването / прекъсването на мача, ще бъде решаващ фактор за уреждането на залози, включително, но не само, решения, включващи дисквалификации, оттегляния, концесии и т.н., които ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

1.2. Ако дадена Игра бъде преиграна поради равенство, резултатът от първоначалната Игра ще бъде отхвърлен, а резултатът от повторената Игра ще бъде от значение при уреждане на залозите.

2. Брой игри
2.1. Първата планирана Игра трябва да започне, за да бъдат валидни залозите, с изключение на Игри присъдени чрез правилата на събитието на участниците идващи от т.нар. "Winners" bracket. В такива случаи въпросните Игри ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

2.2. Всяка игра, преигравана поради равенство, се брои за 1 (една) Игра.

2.3. Всички планирани Игри трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите. В случай че мачът бъде прекратен преди естественото му завършване и независимо от евентуалното решение на управляващата асоциация, залозите ще бъдат уредени като невалидни, освен ако Над / Под линията, върху която е поставен залогът, вече е била премината по време на прекъсването на мача. В такъв случай, залозите ще бъдат уредени според резултатите в момента на прекъсване на мача.

3. Хендикап Игри
3.1. Първата планирана Игра трябва да започне, за да бъдат валидни залозите, с изключение на Игри присъдени чрез правилата на събитието на участниците идващи от т.нар. "Winners" bracket. В такива случаи въпросните Игри ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

3.2. Ако дадена Игра бъде преиграна поради „stalemate“, резултатът от първоначалната Игра ще бъде отхвърлен, а резултатът от повторената Игра ще бъде от значение при уреждане на залозите.

3.3. Всички планирани Игри трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите. В случай че мачът бъде прекратен преди естественото му завършване и независимо от евентуалното решение на управляващата асоциация, залозите ще бъдат уредени като невалидни, освен ако Хендикап линията, върху която е поставен залогът, вече е била премината по време на прекъсването на мача. В такъв случай, залозите ще бъдат уредени според резултатите в момента на прекъсване на мача.

4. Игра X
4.1. Посочената Игра трябва да бъде завършена за да са валидни залозите.