FIFA

 

1. Коефициенти за мач
1.1. Залозите ще бъдат уредени въз основа на резултатите, постигнати по време на Редовното време. Освен ако не е посочено друго в офертата, резултатите получени по време на допълнително добавено време, няма да се зачитат при уреждане на залозите.

1.2. Първото официално решение за резултата от офертата, издадено от управляващата асоциация в рамките на 36 часа от завършването / прекъсването на мача, ще бъде решаващ фактор за уреждането на залози, включително, но не само, решения, включващи дисквалификации, оттегляния, концесии и т.н., които ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

1.3. В случаите, когато офертата завършва с равен резултат, без да е бил включен такъв изход като опция за залог, залозите ще бъдат възстановени.

2. Да се класира
2.1. Ако в мача бъде добавено време, за да се реши изхода от офертата, резултатите, произтичащи от допълнителната игра, ще бъдат взети предвид при уреждане на залозите, освен ако не е посочено друго в офертата.

2.2. Първото официално решение за резултата от офертата, издадено от управляващата асоциация в рамките на 36 часа от завършването / прекъсването на мача, ще бъде решаващ фактор за уреждането на залози, включително, но не само, решения, включващи дисквалификации, оттегляния, концесии и т.н., които ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

3. Брой голове
3.1. Залозите ще бъдат уредени въз основа на резултатите, постигнати по време на Редовното време. Освен ако не е посочено друго в офертата, резултатите получени по време на допълнително добавено време, няма да се зачитат при уреждане на залозите.

3.2. Всички части на мача, до които се отнася офертата, трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите, освен ако резултатът вече не е определен преди прекъсването на играта и евентуално продължение на играта не може да доведе до различен резултат.

4. Хендикап
4.1. Залозите ще бъдат уредени въз основа на резултатите, постигнати по време на Редовното време. Освен ако не е посочено друго в офертата, резултатите получени по време на допълнително добавено време, няма да се зачитат при уреждане на залозите.

4.2. Всички части на мача, до които се отнася офертата, трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите.

5. Точен резултат
5.1. Залозите ще бъдат уредени въз основа на резултатите, постигнати по време на Редовното време. Освен ако не е посочено друго в офертата, резултатите получени по време на допълнително добавено време, няма да се зачитат при уреждане на залозите.

5.2. Всички части на мача, до които се отнася офертата, трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите.