Dragon Ball

 

1. Коефициенти за мач
1.1. Първият планиран Гейм трябва да започне, за да бъдат валидни залозите, с изключение на Геймове присъдени чрез правилата на събитието на участниците идващи от т.нар. "Winners" bracket. В такива случаи въпросните Геймове ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

1.2. Първото официално решение за резултата от офертата, издадено от управляващата асоциация в рамките на 36 часа от завършването / прекъсването на мача, ще бъде решаващ фактор за уреждането на залози, включително, но не само, решения, включващи дисквалификации, оттегляния, концесии и т.н., които ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

1.3. В случаите, когато офертата завършва с равен резултат, без да е бил включен такъв изход като опция за залог, залозите ще бъдат възстановени.

2. Изход от серии
2.1. Залозите се отнасят за съвкупния резултат, произтичащ от всяка комбинация от последователни мачове / серии, валидни за същия кръг / етап, играни между същите участници в рамките на същия турнир.

2.2. Първият планиран Гейм във всеки от мачовете, включени в серията, трябва да започне, за да бъдат валидни залозите.

2.3. Първото официално решение за резултата от офертата, издадено от управляващата асоциация в рамките на 36 часа от завършването / прекъсването на мача, ще бъде решаващ фактор за уреждането на залози, включително, но не само, решения, включващи дисквалификации, оттегляния, концесии и т.н., които ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

2.4. В случаите, когато офертата завършва с равен резултат, без да е бил включен такъв изход като опция за залог, залозите ще бъдат възстановени.

3. Брой Геймове
3.1. Първият планиран Гейм трябва да започне, за да бъдат валидни залозите, с изключение на Геймове присъдени чрез правилата на събитието на участниците идващи от т.нар. "Winners" bracket. В такива случаи въпросните Геймове ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

3.2. Всички планирани Геймове трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите. В случай че мачът бъде прекратен преди естественото му завършване и независимо от евентуалното решение на управляващата асоциация, залозите ще бъдат уредени като невалидни, освен ако Над / Под линията, върху която е поставен залогът, вече е била премината по време на прекъсването на мача. В такъв случай, залозите ще бъдат уредени според резултатите в момента на прекъсване на мача.

4. Хендикап Геймове
4.1. Първият планиран Гейм трябва да започне, за да бъдат валидни залозите, с изключение на Геймове присъдени чрез правилата на събитието на участниците идващи от т.нар. "Winners" bracket. В такива случаи въпросните Геймове ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

4.2. Всички планирани Геймове трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите. В случай че мачът бъде прекратен преди естественото му завършване и независимо от евентуалното решение на управляващата асоциация, залозите ще бъдат уредени като невалидни, освен ако Хендикап линията, върху която е поставен залогът, вече е била премината по време на прекъсването на мача. В такъв случай, залозите ще бъдат уредени според резултатите в момента на прекъсване на мача.

5. Точен резултат
5.1. Всички предваритело обявени Геймове трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите.

6. Времетраене
6.1. Всички части на мача, до които се отнася офертата, трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите, освен ако резултатът вече не е определен преди прекъсването на играта и евентуално продължение на играта не може да доведе до различен резултат.

6.2. Геймове, присъдени чрез правилата на събитието на участници идващи от т.нар. "Winners" bracket, ще се считат за "0" (нула) минути при уреждането на залозите.

7. Гейм X/Рунд X
7.1. Описаните Геймове / Рундове (което е приложимо) трябва да бъдат завършени за да са валидни залозите.

8. Брой Рундове
8.1. Всички планирани Рундове трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите. В случай че мачът бъде прекратен преди естественото му завършване и независимо от евентуалното решение на управляващата асоциация, залозите ще бъдат уредени като невалидни, освен ако Над / Под линията, върху която е поставен залогът, вече е била премината по време на прекъсването на мача. В такъв случай, залозите ще бъдат уредени според резултатите в момента на прекъсване на мача.

8.2. Геймове / Рундове, присъдени чрез правилата на събитието на участници идващи от т.нар. "Winners" bracket, ще се считат за "0" (нула) Рунда при уреждането на залозите.

9. Хендикап Рундове
9.1. Всички планирани Рундове трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите. В случай че мачът бъде прекратен преди естественото му завършване и независимо от евентуалното решение на управляващата асоциация, залозите ще бъдат уредени като невалидни, освен ако Хендикап линията, върху която е поставен залогът, вече е била премината по време на прекъсването на мача. В такъв случай, залозите ще бъдат уредени според резултатите в момента на прекъсване на мача.