Dota 2

 

1. Коефициенти за мач
1.1. Първата планирана карта трябва да започне, за да бъдат валидни залозите, с изключение на Карти присъдени чрез правилата на събитието на участниците идващи от т.нар. "Winners" bracket. В такива случаи въпросните Карти ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

1.2. Първото официално решение за резултата от офертата, издадено от управляващата асоциация в рамките на 36 часа от завършването / прекъсването на мача, ще бъде решаващ фактор за уреждането на залози, включително, но не само, решения, включващи дисквалификации, оттегляния, концесии и т.н., които ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

1.3. В случаите, когато офертата завършва с равен резултат, без да е бил включен такъв изход като опция за залог, залозите ще бъдат възстановени.

2. Изход от серии
2.1. Залозите се отнасят за съвкупния резултат, произтичащ от всяка комбинация от последователни мачове / серии, валидни за същия кръг / етап, играни между същите участници в рамките на същия турнир.

2.2. Първата планирана карта във всеки от мачовете, включени в серията, трябва да започне, за да бъдат валидни залозите.

2.3. Първото официално решение за резултата от офертата, издадено от управляващата асоциация в рамките на 36 часа от завършването / прекъсването на мача, ще бъде решаващ фактор за уреждането на залози, включително, но не само, решения, включващи дисквалификации, оттегляния, концесии и т.н., които ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

2.4. В случаите, когато офертата завършва с равен резултат, без да е бил включен такъв изход като опция за залог, залозите ще бъдат възстановени.

3. Брой Карти
3.1. Първата планирана карта трябва да започне, за да бъдат валидни залозите, с изключение на Карти присъдени чрез правилата на събитието на участниците идващи от т.нар. "Winners" bracket. В такива случаи въпросните Карти ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

3.2. Всички планирани Карти трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите. В случай че мачът бъде прекратен преди естественото му завършване и независимо от евентуалното решение на управляващата асоциация, залозите ще бъдат уредени като невалидни, освен ако Над / Под линията, върху която е поставен залогът, вече е била премината по време на прекъсването на мача. В такъв случай, залозите ще бъдат уредени според резултатите в момента на прекъсване на мача.

4. Хендикап Карти
4.1. Първата планирана карта трябва да започне, за да бъдат валидни залозите, с изключение на Карти присъдени чрез правилата на събитието на участниците идващи от т.нар. "Winners" bracket. В такива случаи въпросните Карти ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

4.2. Всички планирани Карти трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите. В случай че мачът бъде прекратен преди естественото му завършване и независимо от евентуалното решение на управляващата асоциация, залозите ще бъдат уредени като невалидни, освен ако Хендикап линията, върху която е поставен залогът, вече е била премината по време на прекъсването на мача. В такъв случай, залозите ще бъдат уредени според резултатите в момента на прекъсване на мача.

5. Точен резултат
5.1. Всички предваритело обявени Карти трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите.

6. Времетраене
6.1. Всички части на мача, до които се отнася офертата, трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите, освен ако резултатът вече не е определен преди прекъсването на играта и евентуално продължение на играта не може да доведе до различен резултат.

6.2. Карти, присъдени чрез правилата на събитието на участници идващи от т.нар. "Winners" bracket, ще се считат за "0" (нула) минути при уреждането на залозите.

7. Карта Х
7.1. Посочената карта трябва да бъде завършена за да бъдат валидни залозите. Карта, при която един от отборите се е предал (surrender), се счита за завършена и залозите остават валидни.

8. Първи X/Първи до X
8.1. Залогът се отнася до това, кой от участниците ще е първият достигнал посочената сума от предварително определени събития. Ако не е предложен равен резултат (известен още като „Никой“) и нито един от участниците не достигне посочената сума, залозите ще бъдат възстановени.

8.2. Всички части на мача, до които се отнася офертата, трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите, освен ако резултатът вече не е определен преди прекъсването на играта и евентуално продължение на играта не може да доведе до различен резултат.

9. Kills/Kill-streak
9.1. Всички залози, свързани с Kills или Kill-streak, ще вземат предвид kills, причинени от противникови участници. Kills, нанесени от каквото и да било, което не се контролира от противниковите участници, няма да се вземат под внимание при уреждане на залозите.

9.2. Всички части на мача, до които се отнася офертата, трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите, освен ако резултатът вече не е определен преди прекъсването на играта и евентуално продължение на играта не може да доведе до различен резултат.

10. Rampage/ Ultra-Kill
10.1. Всички залози, свързани с Rampage / Ultra-Kill, се считат за случили се, само ако бъдат обявени в мача (или частта от него, за която се отнася залога) чрез банера на екрана.

10.2. Всички части на мача, до които се отнася офертата, трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите, освен ако резултатът вече не е определен преди прекъсването на играта и евентуално продължение на играта не може да доведе до различен резултат.

11. Assists
11.1. Всички части на мача, до които се отнася офертата, трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите, освен ако резултатът вече не е определен преди прекъсването на играта и евентуално продължение на играта не може да доведе до различен резултат.

11.2. Карти, присъдени чрез правилата на събитието на участници идващи от т.нар. "Winners" bracket, ще се считат за "0" (нула) Assists при уреждането на залозите.

12. Buildings
12.1. За целите на уреждането на залози в играта са класифицирани като Buildings(Сгради): Barracks, Shrines и Towers. Случаите на "Deny" при унищожаване на някоя от горепосочените сгради ще се зачитат при уреждане на залозите.

12.2. Всички части на мача, до които се отнася офертата, трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите, освен ако резултатът вече не е определен преди прекъсването на играта и евентуално продължение на играта не може да доведе до различен резултат.

13. Събития в играта, items и NPCs
13.1. Офертите свързани със събития в играта, items и NPCs, изискват всички части на мача, до които се отнасят офертите, да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите, освен ако резултатът вече не е определен преди прекъсването на играта и евентуално продължение на играта не може да доведе до различен резултат.

- Aegis
- Buyback
- Courier
- Divine Rapier
- Mega-creeps
- Reaching level cap
- Roshans

13.2. 7777.bg си запазва правото да включи към горепосочените други събития в играта, items и NPCs, които не са изброени по-горе, стига те да отговарят на същите категории в рамките на разумно допустимото.