Правила и Условия Лото игри

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ ЗА ИГРАТА „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ОНЛАЙН ИГРИ”

 

Чл. 1. (1) С настоящите правила се регламентират редът и начинът за организиране и провеждане на онлайн залагания за лото играта „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ОНЛАЙН ИГРИ” с нейните разновидности: „ЛОТО МЕЧТА”, „ЛОТО СПОРТ”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО 6 от 47“, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ“ и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“.
Правилата за провеждане на лото играта „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ОНЛАЙН ИГРИ” и нейните разновидности „ЛОТО МЕЧТА”, „ЛОТО СПОРТ”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО 6 от 47“, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ“ и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“ се утвърждават от Държавната комисия по хазарта, в изпълнение на Закона за хазарта.
(2) Играта „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ОНЛАЙН ИГРИ” е хазартна лото игра с онлайн залози, при която се залага върху една или повече числови комбинации и се изтеглят определен брой числа, формиращи печеливши комбинации. Въз основа на правилата на играта и нейните разновидности се определя и изплаща печалба на участника, който правилно е прогнозирал съответните числа.

 

ОБЩИ ПРАВИЛА

 

Чл. 2. Залозите в играта се обработват посредством централна компютърна система.
Чл. 3. Тегленето на печелившите числа се извършва чрез игрално оборудване, утвърдено от Държавната комисия по хазарта.
Чл.4. Броят тегленията се определя от “НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД и се обявява в интернет сайта на дружеството.
Чл.5. (1) “НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД може да обявава в интернет сайта си пълната информация, свързана с:
1. задължителната информация по чл. 47в от Закона за хазарта;
2. график на тегленията;
3. начален и краен срок за извършване на залози за тегленията;
4. началните коефициенти за пресмятане на печалбите;
5. минималния и максималния брой числа, на които участниците могат да залагат;
6. броя на числата, които се теглят;
7. размера на премиите ДЖАКПОТ, когато има такива;
8. условията, на които трябва да отговаря залога на участника, за да се включи в разпределението на съответната премия ДЖАКПОТ, когато има такива;
9. условията за спечелване на допълнителни парични и/или предметни печалби, когато има такива.
10. указания за залагания;
11. специфични условия и други;

(2) „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД си запазва правото да променя и/или актуализира информацията, обявена в интернет сайта на дружеството, за което уведомява участниците в играта.

Чл.6. Валидни за всяко теглене са само залозите, направени в срока, определен в чл. 5, ал. 1, т. 3.
Чл.7. Всяко пълнолетно дееспособно физическо лице може да бъде участник в играта.
Чл. 8. (1) За да се включи в играта, участникът трябва:
1. да открие личен потребителски профил в системата на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД;
2. да захрани потребителската си сметка;
3. да влезе в потребителския си профил в системата на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД;
4. да направи своите предвиждания;
5. да заплати залога за предвижданията си чрез потребителската сметка;
6. да получи от централната компютърна система потвърждение за залог. Потвърждението за залога се извършва по начин, определен от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД.

(2) Начинът на откриване на потребителски профил от участник и захранване на потребителската сметка на участник са описани в Приложение № 9 към настоящите правила. Залози се приемат и печалби се изплащат в български лева и/или евро.
Чл. 9. (1) В потвърждението за залога, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 6 могат да се съдържат прогнозите на участника и друга информация, определена от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД.
(2) Потвърждението за залог съдържа част от информацията за залога, съхранена в централната компютърна система.
(3) Участникът е длъжен да провери, дали съдържанието на потвърждението за залог съвпада с неговите предвиждания. Печалби се изплащат единствено и само по информацията, съхранена в централната компютърна система, част от която се визуализира в потвърждението за залог.
Чл.10. (1) Залозите се обработват чрез централна компютърна система, отговаряща на изискванията на Закона за хазарта, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и приложимото законодателство на Република България, която съхранява:
1. актуалните (валидните) към всеки момент коефициенти и всякаква друга информация, свързана с възможностите за залог, активни във всеки момент от време;
2. информацията за постъпилите залози;
3. изтеглените числа;
4. други данни, определени от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД.
(2) На базата на информацията, съхранена в централната компютърна система, се определят:
1. печалбите на участниците;
2. други данни, определени от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД.
(3) Печалбите се изчисляват на базата на актуалната към момента на приемане на залога информация за различните възможности за залог, съхранена в централната компютърна система.
(4) За определяне на валидността на залога и печалбите на участниците, се използват единствено и само данните, заложени в централната компютърна система.