CS:GO

 

1. Коефициенти за мач
1.1. Ако бъде добавено време / допълнителни Рундове, за да се определи резултатът от мача (или част от него), резултатите от добавената игра ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите, освен ако в офертата не е посочено друго.

1.2. Първата планирана карта трябва да започне, за да бъдат валидни залозите, с изключение на Карти присъдени чрез правилата на събитието на участниците идващи от т.нар. "Winners" bracket. В такива случаи въпросните Карти ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

1.3. Първото официално решение за резултата от офертата, издадено от управляващата асоциация в рамките на 36 часа от завършването / прекъсването на мача, ще бъде решаващ фактор за уреждането на залози, включително, но не само, решения, включващи дисквалификации, оттегляния, концесии и т.н., които ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

1.4. В случаите, когато офертата завършва с равен резултат, без да е бил включен такъв изход като опция за залог, залозите ще бъдат възстановени.

2. Изход от серии
2.1. Залозите се отнасят за съвкупния резултат, произтичащ от всяка комбинация от последователни мачове / серии, валидни за същия кръг / етап, играни между същите участници в рамките на същия турнир.

2.2. Ако бъде добавено време / допълнителни Рундове, за да се определи резултатът от офертата (или част от нея), резултатите от добавената игра ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите, освен ако в офертата не е посочено друго.

2.3. Първата планирана карта във всеки от мачовете, включени в серията, трябва да започне, за да бъдат валидни залозите.

2.4. Първото официално решение за резултата от офертата, издадено от управляващата асоциация в рамките на 36 часа от завършването / прекъсването на мача, ще бъде решаващ фактор за уреждането на залози, включително, но не само, решения, включващи дисквалификации, оттегляния, концесии и т.н., които ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

2.5. В случаите, когато офертата завършва с равен резултат, без да е бил включен такъв изход като опция за залог, залозите ще бъдат възстановени.

3. Брой Карти
3.1. Ако бъде добавено време / допълнителни Рундове, за да се определи резултатът от офертата (или част от нея), резултатите от добавената игра ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите, освен ако в офертата не е посочено друго.

3.2. Първата планирана карта трябва да започне, за да бъдат валидни залозите, с изключение на Карти присъдени чрез правилата на събитието на участниците идващи от т.нар. "Winners" bracket. В такива случаи въпросните Карти ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

3.3. Всички планирани Карти трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите. В случай че мачът бъде прекратен преди естественото му завършване и независимо от евентуалното решение на управляващата асоциация, залозите ще бъдат уредени като невалидни, освен ако Над / Под линията, върху която е поставен залогът, вече е била премината по време на прекъсването на мача. В такъв случай, залозите ще бъдат уредени според резултатите в момента на прекъсване на мача.

4. Хендикап Карти
4.1. Ако бъде добавено време / допълнителни Рундове, за да се определи резултатът от офертата (или част от нея), резултатите от добавената игра ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите, освен ако в офертата не е посочено друго.

4.2. Първата планирана карта трябва да започне, за да бъдат валидни залозите, с изключение на Карти присъдени чрез правилата на събитието на участниците идващи от т.нар. "Winners" bracket. В такива случаи въпросните Карти ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите.

4.3. Всички планирани Карти трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите. В случай че мачът бъде прекратен преди естественото му завършване и независимо от евентуалното решение на управляващата асоциация, залозите ще бъдат уредени като невалидни, освен ако Хендикап линията, върху която е поставен залогът, вече е била премината по време на прекъсването на мача. В такъв случай, залозите ще бъдат уредени според резултатите в момента на прекъсване на мача.

5. Точен резултат
5.1. При уреждането на залозите не се взима под внимание добавено време / допълнителни Рундове, необходими за определяне на резултата от мача (или част от него).

5.2. Всички предваритело обявени Карти трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите.

6. Карта Х
6.1. Ако бъде добавено време / допълнителни Рундове, за да се определи резултатът от офертата (или част от нея), резултатите от добавената игра ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите, освен ако в офертата не е посочено друго.

6.2. Посочената Карта трябва да бъде завършена за да бъдат валидни залозите.

7. Брой Рундове
7.1. Ако бъде добавено време / допълнителни Рундове, за да се определи резултатът от офертата (или част от нея), резултатите от добавената игра ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите, освен ако в офертата не е посочено друго.

7.2. Всички планирани Рундове трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите. В случай че мачът бъде прекратен преди естественото му завършване и независимо от евентуалното решение на управляващата асоциация, залозите ще бъдат уредени като невалидни, освен ако Хендикап линията, върху която е поставен залогът, вече е била премината по време на прекъсването на мача. В такъв случай, залозите ще бъдат уредени според резултатите в момента на прекъсване на мача.

7.3. Ако в рамките на офертата се споменава "Full Buy", трябва да е извършен "Full Buy", за да бъдат валидни залозите.

7.4. Карти, присъдени чрез правилата на събитието на участници идващи от т.нар. "Winners" bracket, ще се считат за "0" (нула) рунда при уреждането на залозите.

8. Хендикап Рундове
8.1. Ако бъде добавено време / допълнителни Рундове, за да се определи резултатът от офертата (или част от нея), резултатите от добавената игра ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите, освен ако в офертата не е посочено друго.

8.2. Всички планирани Рундове трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите. В случай че мачът бъде прекратен преди естественото му завършване и независимо от евентуалното решение на управляващата асоциация, залозите ще бъдат уредени като невалидни, освен ако Хендикап линията, върху която е поставен залогът, вече е била премината по време на прекъсването на мача. В такъв случай, залозите ще бъдат уредени според резултатите в момента на прекъсване на мача.

8.3. Ако в рамките на офертата се споменава "Full Buy", трябва да е извършен "Full Buy", за да бъдат валидни залозите.

9. Рунд X
9.1. Ако бъде добавено време / допълнителни Рундове, за да се определи резултатът от офертата (или част от нея), резултатите от добавената игра ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите, освен ако в офертата не е посочено друго.

9.2. Ако в рамките на офертата се споменава "Full Buy", трябва да е извършен "Full Buy", за да бъдат валидни залозите.

9.3. Посоченият Рунд трябва да бъде завършена за да бъдат валидни залозите.

10. Първи X/Първи до X
10.1. Залогът се отнася до това, кой от участниците ще е първият достигнал посочената сума от предварително определени събития. Ако не е предложен равен резултат (известен още като „Никой“) и нито един от участниците не достигне посочената сума, залозите ще бъдат възстановени.

10.2. Ако бъде добавено време / допълнителни Рундове, за да се определи резултатът от офертата (или част от нея), резултатите от добавената игра ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите, освен ако в офертата не е посочено друго.

10.3. Всички части на мача, до които се отнася офертата, трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите, освен ако резултатът вече не е определен преди прекъсването на играта и евентуално продължение на играта не може да доведе до различен резултат.

11. Kills
11.1. Ако бъде добавено време / допълнителни Рундове, за да се определи резултатът от офертата (или част от нея), резултатите от добавената игра ще бъдат взети под внимание при уреждането на залозите, освен ако в офертата не е посочено друго.

11.2. Всички части на мача, до които се отнася офертата, трябва да бъдат завършени, за да бъдат валидни залозите, освен ако резултатът вече не е определен преди прекъсването на играта и евентуално продължение на играта не може да доведе до различен резултат.

11.3. При уреждането на залозите се включва всеки Kill, случил се след взривяване или обезвреждане на бомбата между рундовете.