Защита на личните данни

Игрите на Национална лотария се организират от две юридически лица, които притежават лицензи за Администратор на лични данни.

Политика за защита на личните данни.