Нашата социална отговорност

 

Изключително мотивирани и амбицирани да създаваме нови възможности и перспективи за младото поколение, ние от Национална лотария заставаме зад инициативата за подпомагане и развитие на българското образование. Изграждането на конкурентна европейска образователна среда, в която се насърчава и подкрепя всяка личност, е основен приоритет на компанията.

Качественото образование от детската градина до 12 клас дава възможност на децата и младите хора да се развиват и придобиват знания и умения и да израстват като самостоятелни, мислещи и отговорни личности. Висшето образование надгражда училищното и прави личността конкурентоспособна на българския и на световния пазар на труда. Ние вярваме в силата на образованието и смятаме, че то е пътят, по който всеки един човек трябва да върви, за да постигне успехи в личен и професионален план. Вярваме, че добре образованите и подготвени кадри са факторът, който е в основата на икономическото развитие на всяка страна. Именно затова заставаме зад каузата - Образование!

 

Проектите и програмите, които ще бъдат финансирани от Национална лотария са свързани с:

- Осигуряване на равен достъп до образование.
- Стимулиране на образованието и квалификацията.
- Стипендии и финансиране за постигнати резултати и успехи.
- Стипендии и финансиране за хора в неравностойно положение.
- Спорт и физическо развитие на учащите.
- Модернизиране на материално - техническата база в детските градини, училищата и университетите.
- Информационни технологии в образованието.
- Иновации в образованието.
- Международни партньорства и обмен на кадри.
- и други.

 

За нас образованието е повече от кауза!