Процедура Регистрация

 

ПРОЦЕДУРА
За първоначална регистрация и идентификация за онлайн играта „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ – ОНЛАЙН ИГРИ“

I. Общи
1. Настоящата процедура урежда регистрацията и идентификацията на играчите на онлайн лото играта „Национана лотария – онлайн игри“, провеждана на сайта на организатора: www.7777.bg.

2. Регистрацията и идентификацията на участниците в играта се извършва в централната компютърна система (Системата) на „Национална лотария“ АД (Национална лотария). Национална лотария е регистриран администратор на лични данни, който обработва личните данни на участниците. С извършване на регистрацията, участниците декларират съгласието си доброволно предоставените от тях данни да бъдат обработвани за целите на игрите, организирани от Национална лотария.

3. Допуска се да се регистрират само физически лица, навършили 18-годишна възраст, достъпващи системата от географски локализиран на територията на България IP адрес.

4. Системата допуска следните интерфейсни решения за регистрация:
4.1. Регистрация на нов участник (Нова регистрация);
4.2. Регистрация на участник, извършил регистрация на сайта www.7777.bg за игрите, организирани от „Ню Геймс“ АД.

5. Не се допуска повече от една регистрация на лице. В случай че някой участник има повече от една регистрация за игрите на „Ню Геймс“ АД, той може да привърже всичките в 1 обща регистрация, която да се ползва съвместно и за игрите на Национална лотария.

II. Регистрация
1. Нова регистрация се извършва като участника въведе в Системата следните свои данни:

Данни за вход в сайта за онлайн игри:
1. Email
2. Парола
3. Повторение на паролата

Лични данни:
1. Собствено име
2. Фамилия
3. Идентификационен номер (например ЕГН, ЛНЧ или др.)
4. Телефонен номер

Адресни данни:
1. Област
2. Населено място
3. Адрес

Допълнителни данни:
1. Афилиейт код (допълнителен незадължителен модул за индикация на партньори)
2. Искане да се получава на имейла информационен email бюлетин - поставя се отметка за ДА или чекбокс, с което се потвърждава съгласие
3. Съгласие с Общи правила и условия
4. Съгласие за Конфиденциалност
5. Код от картинката
6. Код на карта Национална лотария (допълнителен незадължителен модул)
7. Други (допълнителни модули, по преценка на Национална лотария)

2. Допуска се регистрация чрез позоваване на предходна регистрация за игрите на „Ню Геймс“ АД. В този случай участника има възможност да допълни регистрационните си данни и в случай, че същия идентификационен номер (напр. ЕГН) и email не са използвани за регистрация на участник в онлайн лото игри, се допуска регистрация за онлайн игрите на Национална лотария. В случай, че едно лице има повече от един създаден акаунт за игрите на „Ню Геймс“ АД, може да бъде използван само един от регистрираните акаунти за участие в онлайн лото игри. Останалите акаунти, регистрирани в www.7777.bg със същия идентификатор, остават валидни за вход в същия сайт, но не могат да бъдат използвани за достъп за участие в онлайн лото игрите, а само за регистрация на нови лотарийни билети от хазартните игри на „Ню Геймс“ АД.

3. Независимо от избрания метод за регистрация, на посочения от участника email адрес се изпраща писмо с линк или код за потвърждение (активация). За успешно завършване на регистрацията се изисква активиране чрез изпълнение на указаните в писмото действия. С тяхното изпълнение регистрацията се счита за успешно завършена и към нея се привързва индивидуална игрална сметка на участника.

III. Вход в системата
1. Всеки участник с успешно приключена регистрация за онлайн лото игрите на Национална лотария има възможност да достъпи профила си в сайта като въведе избраните при регистрация в сайта данни за вход.

2. Участникът може да използва функцията „Забравена парола", ако не помни данните, които е попълнил при регистрацията. Задължително е попълването на коректен email, който е използван при регистрация и впоследствие е бил активиран чрез активационен линк, изпратен на същия email адрес.

3. След попълване на формата „Забравена парола” и изпращането й към Системата, участникът получава на имейла, с който се е регистрирал в сайта, инструкции за достъп и линк, който е активен за определен период от време за въвеждане на желаната от него нова парола за достъп. При изпълняване на всички инструкции, участникът следва да въведе нова парола, чрез която профилът му да е достъпен.

IV. Проверка на самоличността
1. Преди първото теглене на суми от игралната сметка или по всяко друго време, когато прецени, Национална лотария може да изисква документи, които доказват самоличността на регистрирания участник.

2. Документи за доказване на самоличността, са сканирано копие от документ за самоличност, банкова карта (със закрити определени цифри), банково извлечение, документ за платени такси за посочения адрес и/или други, по преценка на организатора.

3. При непредоставяне на документи, предоставяне на неверни/неистински/подправени такива или при други съмнения за изпиране на пари или нарушение на действащото законодателство, Национална лотария си запазва правото да откаже теглене на суми от игралната сметка, да блокира или да изтрие профила на участника. В случай че в игралната сметка има депозирани средства, Национална лотария си запазва правото да прецени дали да отнеме или да ги върне на участника.

4. Допълнителна информация относно верификацията на самоличността се съдържа в „Обработка при теглене“.