Обработка на теглене

 

Правила за теглене

За да осигури професионално обслужване, Национална Лотария ще положи всички възможни усилия да гарантира, че заявките за изходящи трансфери от онлайн игрите ще бъдат осъществени бързо и сигурно. Използваме доказани технологии, които да защитят и запазят в конфиденциалност информацията по всички Ваши транзакции.

Обработка на теглене

Преди даден изходящ трансфер да бъде направен от съответната индивидуална игрална сметка, се изисква притежателят на сметката да потвърди избрания от него начин на плащане. Тази стъпка е необходима с цел предпазване от онлайн измами и гарантиране, че средствата ще бъдат преведени по личната сметка на потребителя.

За да избере сумата, която иска да изтегли, от потребителя се изисква да въведе своята парола с цел удостоверяване на самоличността си и да потвърди, че той е притежателят на сметката. След като заявката бъде успешно направена, автоматично се изпраща съобщение, съдържащо референтен номер на транзакцията.

Начинът на плащане, който потребителят би използвал за теглене трябва да кореспондира със съответния начин използван по-рано при депозиране на средства. Заявените изходящи трансфери ще бъдат пренасочени към разплащателния метод, използван от потребителя при депозит в сметката си в 7777.bg.

След това, потребителят може да избере начин на плащане , чрез който ще изтегли останалата налична сума, ако е възможно:
Банков трансфер
Easypay
Fastpay
Epay
LAFKA
Банкова (дебитна/кредитна) карта
Всеки друг начин одобрен от компанията, подлежи на регулации.

Моля, обърнете внимание на следната важна информация относно процеса на изтегляне на средства:
Потребителите могат да извършват по 1 теглене на всеки 4 часа.
Ако в рамките на 12 месеца потребител не е използвал избрания от него начин за теглене, за да депозира в сметката си, то съответният начин може вече да не бъде наличен за използване.
Ако е заявено теглене за по-малко от долупосочените минимални суми, средствата ще бъдат върнати обратно в сметката на потребителя.
Минимална сума на теглене чрез Банков Трансфер - 40лв;
Минимална сума на теглене чрез Easypay - 20лв;
Минимална сума на теглене чрез LAFKA - 20лв;
Минимална сума на теглене чрез FastPay - 20лв;
Минимална сума на теглене чрез кредитна/дебитна карта - 40лв;
Минимална сума на теглене чрез Epay - 20лв.

За да бъде успешно оторизирана една заявка за изтегляне на средства, ще бъде изискано от потребителя да потвърди самоличността си и/или да потвърди всички негови предишни депозити в сметката си в 7777.bg.

Верификацията по сметката на потребителя трябва да бъде направена в рамките на 14 дена, считано от датата на направената заявка за теглене. В противен случай средствата ще бъдат върнати в сметката му в 7777.bg.

Запазваме си правото да забавим процеса или прекратим дадена заявка за изходящ трансфер, докато не бъде направена верификация чрез потвърждаване съществуването на предишни депозити направени от потребителя.

Потребител може да изтегли своите бонус печалби, единствено след като всички правила свързани с бонуси и промоции бъдат спазени.

Национална Лотария не налага такси за обработването на изходящи трансфери, но такса може да бъде наложена от банката картоиздател.

Ако потребител е използвал дебитна или кредитна карта за депозиране, всички средства в баланса ще бъдат върнати обратно по сметката, ако картоиздателят позволи връщането на изтеглените средства от 7777.bg към картата. В случай че потребителят иска да заяви теглене обратно по картовата сметка чрез друг разплащателен метод или не е позволено използването на кредитна/дебитна карта за теглене, следните правила се прилагат:

- Потребителят трябва да верифицира всички кредитни/дебитни карти, използвани при депозит според нашата политика за теглене (документи за верификация).

- Ако теглене е заявено чрез банков трансфер, името на притежателя на банковата сметка задължително трябва да съвпада с името на картата използвана при депозит.

Документи за верификация

В зависимост от използвания начин за захранване на сметка в 7777.bg, потребителят ще да бъде помолен за някой от следните документи или допълнителни, които не фигурират в списъка, с цел успешно верифициране на участника и обработване на заявката за изтегляне на средства. Запазваме си правото да поискаме всички официално издадени и заверени документи, необходими за доказване истинността на предоставената лична информация.

Независимо от използвания начин за захранване, участникът следва да представи копие от документ за самоличност (лична карта, шофьорска книжка или паспорт). В зависимост от начина на захранване е възможно да се изисква да се представи и друг документ:

- Ако сметката е зареждана с банкова (дебитна или кредитна) карта, следва да се прати копие от лицето и гърба на банковата карта (със закрити първите 4 цифри от номера на лицето и номера за сигурност на гърба на картата), за да се сравни дали името на титуляра съвпада;

- Ако се плаща през платежен оператор или печалба от сайта се получава в търговски обект LAFKA, верификация се извършва в момента на теглене по документи за самоличност и проверка с регистрирано име и ЕГН на участника;

- Ако се плаща с банково нареждане, не е необходим допълнителен документ, доколкото името на наредителя да съвпада с лицето по лична карта/игралния профил;

- Ако се плаща чрез „Мобилтел“ – телефонният номер, от който е заявката за захранване, следва да е привързан към потребителския профил на участника, т.е. от един телефонен номер може да се захранва само един акаунт.

Предоставянето на копия от документите може да става чрез: а) сайта, след влизане с потребителско име и парола

Методът за теглене следва да е реципрочен на използвания метод за захранване на сметката. При захранване с различни платежни инструменти, съответно заявка за теглене по различни начини, следва да се извършва верификация за всеки един метод. В случай че има разминаване в данните при регистрация с тези за верификация, средствата в сметката могат да се блокират до изясняване на случая.

В случай на съмнения, „Национална лотария“ АД си запазва правото да изисква допълнителни документи, преди да обработи тегленето на средствата.

Обработка и отказ на теглене

Заявка за теглене може да бъде отказана от потребител, в случай че заявката все още не е оторизирана от 7777.bg. В случай че заявката за теглене е успешно оторизирана, средствата не могат да бъдат трансферирани обратно в сметката. Времето, за което потребителят ще получи заявените средства, ще зависи от избрания начин на плащане.

За да откаже теглене, потребителят трябва да: (1) да се логне в системата на 7777.bg, използвайки имейла, с който е регистриран и парола; (2) да достъпи секция "Зареди сметка", да избере „История" и "Теглене", където ще се появи списък с всички направени заявки от страна на потребителя за изтегляне на средства; (3) Ако заявката все още не е оторизирана от страна на оператора, ще бъде налична опция за отказване на тегленето. Използвайки бутона [X] в полето „Отказ", средствата веднага ще бъдат трансферирани обратно към баланса на потребителя.