Лицензи

Игрите на Национална лотария се организират под постоянен контрол от страна на Държавната комисия по хазарта и всички други организации свързани с европейските и международни хазартни власти.

Лицензи за организиране на онлайн лотарийни игри:

Лицензи за организиране на лотарийни игри: