Изключителни обстоятелства

 

15. Изключителни обстоятелства

15.1 Национална Лотария (7777.bg) си запазва правото, по свое усмотрение, да обяви даден залог за невалиден, ако има съмнение, че: (1) даден залог е обявен, осъществен и/или е приет поради грешка; или (2) залогът е направен и приет след започване на събитието.

15.2 „Грешка” може да бъде човешка грешка, печатна грешка, погрешно разбиране на печатен текст или устно изявление, погрешен превод, правописна грешка, техническа грешка, грешка при регистрация, грешка при транзакция, грешка при обявяване, форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) и/или подобни обстоятелства.