Авторски Права. Право на Изключително Използване

 

13. Авторски Права. Право на Изключително Използване

13.1 Всички части от съдържанието на сайта, в това число, но не само дизайн, компютърни програми (софтуер), бази данни, текст, рисунки, графики, информация, както и правата върху тях, са изключително притежание на Национална Лотария (7777.bg) и представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са защитени от същия.

13.2 Потребителят се задължава да не ползва (освен по предвидения в Общите условия начин), възпроизвежда, променя или извършва други забранени от закона действия по отношение на всяка една част, или цялото съдържание на сайта.

13.3 Потребителите могат да ползват ресурсите на сайта, само в рамките на закона и Общите условия.

13.4 Потребителят се съгласява и отстъпва безвъзмездно на Администратора правото на изключително използване на информацията, която е публикувал на сайта, включително и в случаите, когато същата представлява обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права.

13.5 Администраторът придобива всички правомощия, произтичащи от предоставеното му право на изключително използване и ги упражнява в рамките на закона.