Хазартни игри в игрално казино

 

10. Хазартни игри в игрално казино

10.1. Национална Лотария (7777.bg) организира хазартни игри в игрално казино на игрални маси и с игрални автомати.

10.2. Специфичните правила за различните видове игри, предлагани от Национална Лотария (7777.bg) се обявяват на интернет страницата.

10.3. Допълнителни (бонус) игри и бонификации.

10.3.1. Организаторът на хазартните игри може да учреди бонификации и бонуси за лоялни клиенти.

10.3.2. Всеки клиент може да получава бонификации и участва в организираните бонус игри.

10.3.3. Бонус игрите могат да бъдат ежедневни, седмични, месечни или на конкретна дата.

10.3.4. На видно място на сайта се указват актуалните бонификации и бонус игри.

10.3.5. Бонификацията или премията от бонус игра на клиента се натрупва в клиентската му сметка.Ю

10.3.6. Бонификациите и премиите могат да бъдат: парични и предметни награди, промоционални билети и промоционални чипове за игра.

10.3.7. Всички парични и предметни премии от бонус игрите са за сметка на организатора.

10.4. Джакпот

10.4.1. Игрални маси и автомати могат да бъдат свързани помежду си за постигане на премия джакпот, която представлява натрупване, формиращо се от отчисления по преценка на организатора (в рамките на нормативно допустимото).

10.4.2. Джакпот системи могат да бъдат взаимносвързани в обединен джакпот.

10.4.3. Размерът на отчисленията и условията за изплащане на джакпота и на обединения джакпот се посочват на сайта. Неспечеленият джакпот и неспечеленият обединен джакпот не могат да остават в полза на организатора освен в случай на прекратяване на неговия лиценз.