Печалби

 

9. Печалби

9.1. Национална Лотария (7777.bg) определя максималните печалби и ги обявява на сайта.

9.2. Печалби от залози ще бъдат изплащани при приключване на игралното събитие чрез добавяне към баланса на игралната сметка, от която е направен залога. Печалбите се изплащат във валутата, в която е и потребителската сметка. Средства/печалби кредитирани по грешка или изплатени в следствие на нарушение на общите правила и условия не може да се използват и Национална Лотария (7777.bg) си запазва правото да отмени трансакции, включващи тези средства и/или да изтегли съответната сума от Вашата сметка, и/или да отмени транзакцията, на момента или ретроспективно.