Депозити и Тегления

 

7. Депозити и Тегления

7.1 Национална Лотария (7777.bg) е интегрирала на сайта си редица онлайн и кешови разплащателни методи, чрез които клиентът може лесно, бързо и сигурно да депозира и тегли средства в и от своята сметка. В същото време клиентите не трябва да считат Национална Лотария (7777.bg)за финансова институция или да очакват лихви по депозираните средства.

7.2 Депозирането на средства в клиентската сметка от чужда дебитна/кредитна карта (чийто титуляр е различен от титуляра на сметката в 7777.bg) или чужда сметка от друг електронен разплащателен портфейл, е строго забранено. Ако операторът установи подобна практика, може да блокира сметката до решаването на казуса, както и да затвори сметката и да отнеме всички депозирани средства и печалби от нея. Клиентът се уведомява по електронен път за решението.

7.3 Всички тегления ще се придвижват към сметката, от която са направени депозитите. Тегленията ще се правят само на името на и към регистрирания притежател на сметката.

7.4 Национална лотария (7777.bg) си запазва правото да удържи таксa от сметката, за да покрие всички административни разходи свързани с депозирането и тегленето. Ако е необходимо, сумата на тегленето може да бъде намалена, имайки в предвид съответните такси.

7.5 Национална Лотария (7777.bg) има право да въвежда ограничения по отношение на изтеглянето на средства. Ограниченията се публикуват на сайта.

7.6 Във връзка с ангажимента ни за поддръжка на сигурността на средствата на нашите клиенти, Национална Лотария (7777.bg) извършва редица проверки при обработката на заявката за теглене на средства. Поради тази причина, всички заявки за теглене се изпълняват след известен период от времето на подаването на заявката за теглене.