Лимити по сметка

 

6. Лимити по сметка

Лимитите, зададени по клиентска сметка могат да бъдат от различно естество, а именно:

6.1 ограничение на сумите на депозитите за определен период;

6.2 ограничение на загуба за определен период;

6.3 поставяне на лимит на времето, в което клиентът може да играе, в която и да е отделна сесия.

Всеки клиент може да наложи определен лимит върху своята сметка от сайта или изпрати електронно известие.

Клиент, който е задал лимит или закриване на собствената си потребителска сметка съобразно настоящата разпоредба, може да промени или да отмени лимита или да поиска активирането на собствената си потребителска сметка чрез електронно известие до Национална Лотария (7777.bg)