Сметки

 

4. Сметки

4.1. За да използва предлаганите услуги на Национална Лотария (7777.bg), клиентът трябва да завърши успешно процедурата за регистрация в сайта и да депозира достатъчно средства в своята сметка. Минималната сума за депозит се определя от Национална Лотария (7777.bg).

4.2 Всеки клиент трябва да пази в тайна информацията за достъп до потребителския си профил, тъй като носи пряка отговорност за всички залози направени от него, както и всякакви други действия, извършени от потребителския профил.

4.3 Всички направени залози ще се считат за валидни, в случай, че е осъществено успешно нареждане от игралната сметка (независмо дали е с или без знанието на клиента).

4.4 Ако в даден момент клиентът смята, че трети лица имат информация относно неговия профил, същият трябва да промени незабавно достъпа до него от сайта или да се свърже с Национална Лотария (7777.bg)

4.5. Национална Лотария (7777.bg) не носи отговорност при предоставянето по какъвто и да е начин от страна на клиента на данни за профила на трети лица. Организаторът не възстановява никакви загуби вследствие на използване на данните на клиента от трети лица. Клиентът няма право на никакви възражения, основани на отношенията му с трети лица.

4.6 Депозирането на средства по сметка може да бъде извършвано само и единствено във валутата, която клиентът е избрал при регистрацията. Депозираните средства по сметка не могат да бъдат прехвърляни в друга потребителска сметка.

4.7 Национална Лотария (7777.bg) е възможно да начисли такса при теглене на средства. Всички видове такси при теглене на средства са обявени на сайта от организатора. Изплащането на средства от потребителска сметка се извършва чрез използваните от Национална Лотария (7777.bg) разплащателни методи.

4.8 Национална Лотария (7777.bg) си запазва правото, преди и след оторизиране на разплащане (депозит/теглене), да изиска ясно и четливо, цветно копие на документ за самоличност със снимка, дебитна/кредитна карта и/или други документи удоствоверяващи достоверноста на информацията по сметката и гарантиращи произхода на средства (банково извлечение, комунална сметка и т.н.).