Регистрация в сайта на Национална Лотария (7777.bg)

 

3. Регистрация в сайта на Национална Лотария (7777.bg)

3.1. Регистрацията в системата на 7777.bg е се осъществява чрез попълване на регистрационна форма и нейното потвърждение. Потребителят е длъжен да извърши регистрацията лично, като пряко носи пълната отговорност за верността на предоставените от него данни. Спрямо Администратора се счита, че регистрацията е извършена лично.

3.2. Всеки клиент може да регистрира само и единствено една потребителска сметка. При промяна на предоставените от клиента първоначални данни при регистрацията, същият е длъжен да извърши необходимата актуализация, като Национална Лотария (7777.bg) не носи отговорност за невярна, неактуална или грешно въведена информация в клиентската сметка. В тези случаи Национална Лотария (7777.bg) има право да закрие клиентска сметка и да отнеме в своя полза паричните средства по начина, описан в т. 2.4.

3.3 Национална лотария (7777.bg) извършва с дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Национална Лотария (7777.bg) е Администратор на лични данни по смисъла на закона.

3.4 Всеки клиент трябва да бъде в състояние по всяко време да идентифицира своята сметка и да гарантира, че (1) същият е титуляр на регистрираната от него клиентска сметка,(2) НЕ депозира средства с неясен произход, (3) НЕ депозира средства чрез чужда дебитна/кредитна карта/и, (4) НЕ използва услугите на Национална Лотария (7777.bg) с цел изпиране на пари.

3.5 Купуването, продаването и/или предоставянето на сметки е строго забранено от страна на Национална Лотария (7777.bg). Всеки клиент може да закрие сметката си, следвайки процедурата определена от оператора.

3.6 Използването на роботи, механични, електронни и/или други средства за автоматично вземане на решения, в която и да е игра като гост или клиент, е строго забранено.

3.7 Клиентът може да депозира средства само и единствено в една сметка. Всички други сметки, дори и захранени, ще бъдат закрити.

3.8 С натискане на бутон за завършване на регистрация, поставен в регистрационната форма на сайта, клиентът се съгласява с всички условия, надлежно описани в регистрационната форма и гарантира, че се е запознал напълно с тях и ги приема.