Регистриран потребител в сайта 7777.bg

 

2. Регистриран потребител в сайта 7777.bg

2.1 „Регистриран потребител” може да e всяко физическо лице, навършило пълнолетите (18 г.) ако отговаря на законовите изисквания на Република България. Лица под осемнадесетгодишна възраст нямат право да се регистрират на сайта на Национална Лотария (7777.bg)

2.2. Регистрацията на недееспособни и непълнолетни граждани (лица под 18 годишна възраст) е в пълен разрез с общите правила и условия на сайта и е строго забранено. Национална Лотария (7777.bg) си запазва правото да изиска доказателство за възраст на всеки клиент и да блокира сметката му, докато се представят необходимите документи. Ако се установи нарушение на т.2.1, всички депозирани средства и евентуални печалби ще бъдат отнети в полза на Национална Лотария (7777.bg).

2.3 Национална Лотария (7777.bg) си запазва правото да откаже регистрация на клиент по всяко време, без да е необходима аргументация.

2.4 Национална Лотария (7777.bg) си запазва правото да закрие едностранно клиентска сметка при наличие на основателна причина за това. Решение за връщането на паричните средства в нея на клиента или задържането им в полза на Национална Лотария (7777.bg) се взема от Национална Лотария (7777.bg), в зависимост от частния случай. Клиентът се уведомява своевременно за решението.

2.5. Играчите, депозиращи или изтеглящи пари от сайта на Национална Лотария (7777.bg), подлежат на процедура за проверка на потребителя.