Други спортове

 

Бадминтон

1. Прилагат се сроковете и условията за тениса, където това е приложимо.

 

Кърлинг

1. Уреждането на всички залози, отнасящи до кърлинг, ще се базират на резултата след евентуални допълнителни ининги, освен ако изрично не е посочено друго.

 

Велокрос

1. Сроковете и условията за колоезденето са в сила, където това е приложимо.

 

Песапало (финландски бейзбол)

1. Всички залози на Песапало се определят въз основа на резултата след първите два кръга (ининга). Освен ако не е посочено друго, всички резултати, произтичащи от продълженията (напр. Supervuoropari), не се взимат под внимание.

 

Скуош

1. Прилагат се всички срокове и условия за тениса, където това е възможно.

 

Смесени бойни изкуства

1. Прилагат се Сроковете и условията за бокса, където това е приложимо.