Снукър

 

1. Всички залози ще бъдат валидни, при условие че мачът/офертата се изиграе в рамките на турнира, независимо от каквито и да е промени в графика и т.н., освен ако няма установени други споразумения.

2. Оферти за залог „Мач“ се основават на общия принцип на протичане на турнира или победа в турнира, в зависимост от това за коя фаза от състезанието се отнася мачът. Играчът, класирал се за следващия рунд или спечелил турнира, се счита за победител в залога, независимо от продължителността на мача, оттеглянията, дисквалификациите и т.н. Тези залози изискват поне един приключен фрейм, за да са валидни.

3. Оферти „Над/Под“ за недовършени мачове/събития, чийто резултат вече е определен преди прекъсването и/или евентуално по-нататъшно продължаване на играта не би могло да доведе до различен резултат на въпросните оферти, ще се уреждат въз основа на постигнатия до прекъсването резултат. За изчисляването на тези уреждания, минималният брой събития, които са били необходими за естествено приключване на офертата, ще бъдат добавени, както е необходимо, в зависимост от броя фреймове, за които е планиран мачът. Ако това изчисление доведе до ситуация, в която никакви възможни промени не биха повлияли на резултата на офертата, тя ще бъде уредена като такава. За справка вижте примерите в раздела за тенис.

4. Офертите „Хендикап“ изискват всички планирани фреймове да бъдат завършени, за да са валидни залозите, с изключение на тези събития, чийто резултат вече е определен преди прекъсването и/или всяко евентуално продължаване на играта не би могло да доведе до различен резултат на въпросните оферти, които ще бъдат уредени съобразно това. За справка вижте примерите в раздела за тенис.

5. Всички оферти за „Точен резултат“, „Четни/Нечетни“ и тези, които се отнасят до победител в даден период от мача (например „Кой играч ще спечели първия сет“ или „Първи играч, достигнал X фрейма“), изискват съответната част от мача да е приключила.

6. Всички видове оферти, които не са посочени по-горе, изискват поне един фрейм да бъде завършен, за да са валидни залозите, с изключение на тези оферти, чийто резултат вече е определен преди прекъсването на играта и евентуално продължаване на играта не би могло да доведе до различен резултат.