Други (специални залози)

 

1. Условията, посочени в този раздел, се отнасят до всички оферти, които не биха били логично класифицирани в различни спортни категории (напр. телевизионни програми, политика, призове и награди, конкурси за красота, развлечения и други подобни). Където е приложимо и освен ако не е посочено друго в този раздел или в офертата, уреждането на тези оферти ще се основава на правилата на 7777.bg в .

2. Освен ако не е посочено друго по-долу или във връзка с офертата за залог, всички залози, които попадат в този раздел, са валидни до официално обявяване на резултата, независимо от всякакви закъснения в обявяването, допълнителни гласувания и т.н., които биха били необходими за обявяване на резултата.

3. Всички отворени оферти, включващи участници, които се оттеглят/са били изгонени от телевизионното шоу (доброволно или след решение на организатора), ще се уреждат като губещи. Ако същият участник отново вземе участие в същото състезание на по-късна дата, той/тя ще се третира като нов състезател, така че предишните залози ще се третират като губещи.

4. Залози, отнасящи се до отстраняване на участник, са валидни само за следващото планирано шоу. Всички промени в методите на изгонване, брой на и/или списък с участници, отстранени по време на една и съща програма, или всякакви други фактори, които логично не се очакват, ще доведат до невалидност на залози, отнасящи се до „Следващо изгонване“ или „Следващо отстраняване“.

5. В случай на прекратяване на шоуто преди обявяване на официален победител, залозите ще бъдат уредени като равенства (т.е. правилото „dead heat“ (равенство)) между състезателите, които не са били елиминирани. Залози за „Победа/Място“ за състезатели, които вече са били елиминирани, ще бъдат уредени като губещи.