Волейбол

 

1. Всички точки, отбелязани по време на така наречения „Златен сет“, няма да се вземат предвид при уреждане на офертите, свързани с този конкретен мач, с изключение на залози, които се отнасят до протичането на турнира и съставните елементи на турнира.

2. Уреждане на залози, отнасящи се до играчи в мач/събитие/турнир, ще се основават на резултат след евентуално допълнително време (оувъртайм), освен ако не е посочено друго.

3. Оферти, отнасящи се до индивидуални представяния на играчи в една среща (напр. Брой точки, отбелязани от Играч X) или противопоставяне на представянията на 2-ма играчи в течението на среща (напр. Играч X или Играч Y ще отбележи повече точки), изискват изброените играчи да бъдат активни участници в приложимата среща, за да бъдат валидни залозите.

4. Офертите „Над/Под“ и „Хендикап“ за незавършили мачове, чийто резултат вече е определен преди прекъсване на играта и/или където евентуално продължаване на играта не би могло да доведе до различен резултат за въпросните оферти, ще се уреждат въз основа на резултата, постигнат до прекъсването. За изчисляването на тези уреждания, минималният брой събития, които са били необходими за естествено приключване на офертата, ще бъдат добавени, както е необходимо, в зависимост от броя сетове, за които е планиран мачът. Ако това изчисление доведе до ситуация, в която никакви възможни промени не биха повлияли на резултата на офертата, тя ще бъде уредена като такава. За справка вижте примерите в раздела за тенис.

5. Всички оферти за „Точен резултат“, „Четни/Нечетни“ и тези оферти, отнасящи се до победителя в определен период/времетраене в мача (например „Кой отбор ще спечели 1-ия сет?“ и „Сет 2 – състезание до 15 точки“), изискват съответната част от мача да е завършена.

6. Всички видове оферти, които не са посочени по-горе, изискват поне един сет да бъде завършен, за да са валидни залозите, с изключение на тези оферти, чийто резултат вече е определен преди прекъсването на играта и евентуално продължаване на играта не би могло да доведе до различен резултат.

7. Оферти, отнасящи се до индивидуални представяния (напр. Брой отбелязани точки от Играч X на Световното Първенство) или противопоставяне на представянията на 2-ма играчи за определен период/състезание/сезон (напр. Играч X или Играч Y ще отбележи повече точки по време на Редовния сезон), изискват всички изброени играчи да бъдат активни участници в поне още една среща, приложима за офертата, след приемането на залога, за да останат валидни залозите. Ще се считат за невалидни залозите, направени след някои новини, които могат потенциално да намалят броя мачове в състезанието, в които даденият играч има право да участва (напр. контузия/трансфер/новини за сделка), тъй като по този начин се променят дори само теоретично коефициентите в полза на някой конкретен изход без да се коригират въпросните коефициенти, за да се отрази текущото състояние на залога.