Плуване

 

1. Освен ако не е посочено друго, всички залози за плувни състезания се определят въз основа на резултата след последния етап на това състезание. Ако нито един от вписаните участници не участва в последния етап, всички залози ще бъдат невалидни, освен ако управляващата асоциация не следва специфични процедури за тайбрек/продължение при равен за победа, като в такъв случай същите ще се считат за валидни.

2. Всички оферти за залог ще се уреждат въз основа на първия обявен официален резултат. Въпреки това 7777.bg ще вземе под внимание и ще уреди/повторно уреди офертите съгласно всички промени в официалния резултат, оповестени в рамките на 24 часа след провеждане на събитието. За да бъде взета под внимание такава възможност, изявлението/възражението трябва да се дължи на инциденти, които се случват само по време на събитието, като например излизане от коридора или ранен старт и т.н. Няма да бъдат вземани под внимание случаите на употреба на допинг. Резултатът, достъпен в края на горепосочените 24 часа, ще се счита за обвързващ, независимо от бъдещи изявления/възражения, промени в официалния резултат и т.н.

3. Ако двама или повече участници вземат участие в различни рундове по време на състезание, всички оферти „Хед-ту-Хед“ между тях ще се считат за невалидни, освен ако няма по-късен етап в състезанието, за който поне един от тях се класира.

4. Участник, дисквалифициран поради нарушаване на процедурата за стартиране (фалстарт), ще се смята за взел участие в събитието.