Сърфинг

 

1. Всички залози са валидни, независимо от каквито и да е отлагания, промяна в мястото на срещата и т.н., при условие че събитието се провежда в рамките на официалния период на изчакване, посочен от управителния орган.

2. Съпоставителни залози, отнасящи се до представянето на един или повече сърфисти, се считат за валидни, при условие че всички вписани сърфисти стартират във вписания рунд/събитие.

3. За някои състезания/събития може да има оферти, отнасящи се до представянето в събитие, в което двама или повече вписани сърфисти са елиминирани в един и същ етап. В такъв случай залозите ще се уреждат съгласно т.нар. правило „dead-heat“ (равенство), при което печалбата ще се изчисли, след като коефициентите се разделят и след това умножат по залога, независимо дали нетната печалба е по-ниска от залога на титуляря на сметка. Ако има такова условие, то ще бъде споменато във връзка с офертата за залога.