Спидуей

 

1. Всички оферти ще се уреждат въз основа на официалния резултат, обявен от управляващата асоциация при завършване на последния планиран рунд. Последващи промени (нагоре/надолу) в стартовата решетка, жалби и/или наказания, осъществени след прекратяване на събитието, за което се отнася залогът, няма да се вземат предвид.

2. Залози „Мач“ между два отбора/пилоти се уреждат въз основа на официалния резултат, независимо от броя на завършените рундове.

3. Оферти „Над/Под“ за недовършени мачове/събития, чийто резултат вече е определен преди прекъсването и/или евентуално по-нататъшно продължаване на играта не би могло да доведе до различен резултат на въпросните оферти, ще се уреждат въз основа на постигнатия до прекъсването резултат. За изчисляването на тези уреждания, минималният брой събития, които са били необходими за естествено приключване на офертата, ще бъдат добавени, както е необходимо, в зависимост от броя сетове, за които е планиран мачът. Ако това изчисление доведе до ситуация, в която никакви възможни промени не биха повлияли на резултата на офертата, тя ще бъде уредена като такава. За справка вижте примерите в раздела за тенис.

4. Офертите „Хендикап“ изискват всички планирани рундове да бъдат завършени, за да са валидни залозите, с изключение на тези събития, чийто резултат вече е определен преди прекъсването и/или евентуално продължаване на играта не би могло да доведе до различен резултат на въпросните оферти, които ще бъдат уредени съобразно това. За справка вижте примерите в раздела за тенис.

5. Всички залози „Хед-ту-Хед“ и „Над/Под“, отнасящи се до представянето на един или повече състезатели в събитие/рунд, се считат за валидни, при условие че всички вписани състезатели са взели участие в поне един рунд, за да са валидни залозите.

6. Залози, отнасящи се до определен рунд, изискват конкретният рунд да е завършен и всички вписани участници да са взели участие в него, за да са валидни залозите.