Ръгби лига

 

1. Освен ако изрично не е посочено друго, уреждането на залозите в Ръгби лигата става на базата на резултата след така нареченото допълнително време (оувъртайм) или правилото за златен гол, ако е приложимо.

2. Офертите за „Залагане за разлика в отбелязаните голове” и „Залагане за полувреме/пълно време“ се уреждат на базата на резултата в края на 80-минутната игра.

3. За някои състезания/събития може да има оферти, отнасящи се до определен период/мач, който може да завърши с равенство, или в края на редовните 80 минути, или дори след изиграване на евентуално допълнително време (оувъртайм). В такъв случай залозите се уреждат съгласно т.нар. правило „dead-heat“ (равенство), при което печалбата ще се изчисли, след като коефициентите се разделят и след това умножат по залога, независимо дали нетната печалба е по-ниска от залога на титуляря на сметка. Ако има такова условие, то ще бъде споменато във връзка с офертата за залога.

4. Играчи, отбелязали трай (първи/последни/по всяко време/отбор) – всички залози включват всяко потенциално допълнително време (оувъртайм). Всички залози за играчи в игрови ден 17 са валидни, независимо от участието на играча (или липсата на такова) в мача. Залози за играчи, които не са включени в игрови ден 17, ще бъдат върнати.

5. Освен ако не е указано друго, всички други залози, включващи представянето на един или повече играчи, ще изискват вписаният(ите) участник(ци) да играе(ят) от началото на мача, за да бъдат валидни залозите.

6. Уреждането на залозите, отнасящи се до играч в мач/събитие/турнир, ще се базират на резултата след потенциалното допълнително време (оувъртайм), освен ако не е указано друго.

7. Всички залози са валидни, независимо от промяна на мястото на срещата.