Моторни спортове

 

1. Този раздел е валиден за всички спортове, свързани с моторните спортове, като: Формула 1, A1 GP (A1 Grand Prix), CART, Индикар, Наскар, пистови състезания, туристически автомобили, DTM, състезания за издръжливост, рали, рали крос, мотоциклетизъм, супербайк.

2. Залозите се уреждат според публикацията на времето на живо и класификацията, както е показано по телевизията по време на представянето на подиума или в края на сесията/състезанието/събитието (както е приложимо). Ако информацията, необходима за уреждане на офертата, липсва/не е показана и/или е непълна, първата официална информация на официалния сайт ще се счита за обвързваща, независимо от последващи промоции, понижения, жалби и/или санкции, наложени след прекратяване на сесията/състезанието, за които се отнася залогът.

3. Събития, прекъснати поради лоши метеорологични условия или други ситуации, но официално зачетени от управляващата асоциация, ще се уреждат по съответния начин, независимо от всички промени, които въпросната асоциация може да направи поради прекъсване на състезанието.

4. Ако събитие/състезание/сесия/обиколка/рунд започне отначало, залозите ще останат валидни и ще се уреждат според резултата, обявен след повторното стартиране, с изключение на тези залози, чийто резултат вече е бил определен.

5. За целите на уреждането на залозите, автомобилният състезател/пилотът, взел участие в официално дисквалифицирано състезание или квалификационна сесия, се счита за взел участие в събитието, независимо от реалното му участие в истинското състезание.

6. В залозите „Хед-ту-Хед“ всички вписани участници трябва да вземат участие в сесията, за която се отнася залогът, за да са валидни залозите, независимо дали автомобилният състезател е успял да получи официално време.

7. В залозите за „Краен победител“ или „Място“ няма да се връщат суми за участници, които не са взели участие поради каквато и да е причина за сесията/събитието/шампионата, за които се отнася офертата.

8. Уреждане на всяка оферта, позоваваща се на „Завършване на състезание“ ще се основава на официалните правила, наложени от управляващата асоциация.

9. Залог „Хед-ту-Хед“, където и двамата автомобилни състезатели/пилоти не успеят да завършат състезанието, се определят въз основа на най-много завършени обиколки. В случай че участниците не успеят да завършат състезанието и са записани за същия брой обиколки, залогът се обявява за невалиден, освен в случаите на рали, където най-малко един от вписаните участници трябва да завърши събитието, в противен случай залозите ще бъдат обявени за невалидни.

10. Ще се зачитат времевите наказания, наложени от управляващата асоциация по време на квалификационната(ите) сесия(и). Други промени (нагоре/надолу) в стартовата решетка няма да се вземат предвид.

11. Състезание се смята за започнало с началото на загряващата обиколка (където е приложимо), като по този начин всички автомобилни състезатели/пилоти, които участват в загряващата обиколка, се считат за започнали състезанието. В случай на участник, чието стартиране се забави или започне състезанието от пит стопа, участникът също се счита за започнал състезанието.

12. Уреждането на сезонни пазари ще вземе под внимание класирането, издадено точно след завършване на последното състезание за сезона, включително всички решения, взети от асоциацията организатор по време на сезона, при условие че въпросното решение е взето преди последното състезание за сезона. Всяко решение (дори и при обжалване), взето след края на последното обявено състезание, ще се счита за ирелевантно.

13. Всички залози, които се позовават на представянето на отборите, ще бъдат валидни, независимо от каквато и да е смяна на автомобилен състезател/пилот.

14. Залозите ще са валидни, независимо от каквито и да е промени в графика/местоположението/обиколките, при условие че състезанието/събитието се провежда в рамките на същата година/сезон, независимо от всяко забавяне във времето, промяна в календара и т.н., с изключение на залозите, направени след 00:00 CET в понеделника на седмицата, за която е насрочено състезанието/събитието, които ще бъдат върнати, ако състезанието/събитието/сесията, за които се отнася офертата, не се състоят в рамките на 7 дни от насрочената дата към момента на залагането.

15. Залозите, отнасящи се до представянето на конкретни отбори по време на състезанието, изискват първоначално обявеният брой автомобили от всеки отбор да стартира в състезанието, за да са валидни залозите, в противен случай те ще бъдат обявени за невалидни (напр. във Формула 1 два автомобила от всеки отбор трябва да започнат състезанието).

16. Уреждането на залози, отнасящи се до включването на „Автомобил за безопасност“, няма да вземе предвид онези събития, в които действителното състезание започва зад „Колата за безопасност“.

17. Уреждането на офертите за първия пилот или състезател/автомобил, който се оттегля, ще се основава на действителната обиколка, в която се счита, че шофьорът се е оттеглил от състезанието. Така че, ако двама или повече пилоти или състезатели се оттеглят по време на една и съща обиколка, залозите ще се уреждат съгласно.

18. Залози на Първи/Следващ играч да се откаже, ще бъдат с определен резултат според отпадането на играчите след началото на състезанието. Всеки отказ на играч преди състезанието и дори по време на официалните и неофициалните загрявките, няма да се зачита за определяне резултата от пазара.